WERKEN

WERKEN

Er is de komende jaren volop werk voor jongens, meiden, vakmensen en internationaal talent met een bètatechnisch profiel. Tot 2020 gaan in Nederland jaarlijks meer dan 70.000 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici en werktuigbouwers met pensioen. Mede daardoor zijn er volop uitdagende banen op alle niveaus: van praktische mbo-ers tot universitaire toponderzoekers.


De technische sector is één van de meest dynamische sectoren van de economie. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en economische groei en krimp hebben direct gevolgen voor de omzet van bedrijven en voor de werkgelegenheid. Er is blijvend behoefte aan vaklieden en goed opgeleide technici.

 

Om-, her- en bijscholing

Slimme investeringen zijn nodig voor het behoud van vaklieden. Dit is van groot belang voor bedrijven, voor de sector en voor de techniek in het algemeen. De sociale partners nemen samen met de Rijksoverheid en de regio’s maatregelen die gericht zijn op het behoud van vakkrachten. Inzet daarbij is om door te investeren in duurzame inzetbaarheid medewerkers zo lang mogelijk voor het bedrijf te behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar alternatieven binnen de sector. Daarnaast wordt actief over sectorgrenzen heen gekeken naar de kansen die andere technische sectoren bieden. Ook de uitzendbranche kan daarbij een rol spelen. 

 

En in Noord-Holland?

De vraag naar technische medewerkers in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op gemiddeld 730 per jaar. Er stromen minder jongeren in bij het technische vmbo dan het benodigde aantal. Gelukkig kiezen wel meer jongvolwassenen voor een technische vervolgopleiding op het mbo, maar het duurt 2 tot 4 jaar voordat deze afgestudeerd zijn. Er is een toename van het aantal afgestudeerden van hbo- en wo-techniek op de armbeidsmarkt. Er is nu dus minder spanning op de arbeidsmarkt dan enkele jaren geleden. 

Nu de economie aantrekt, neemt de vraag naar vakkrachten en technici verder toe. Voor studenten met een technische opleiding zijn daarom de kansen op een stageplek of baan positief, bijvoorbeeld voor werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektro-, installatie- en metaaltechniek. (bron: TechniekRaad NH)

Via House of Skills wordt binnen de Metropoolregio Amsterdam gewerkt aan pilots voor her-, om- en bijscholing waarbij Techport via onder andere Tata Steel en ROC Nova College partner is.

 

Kiezen

Wij stimuleren jongeren te kiezen voor technisch en wetenschappelijk onderwijs. Wij ontwikkelen onderwijsprogramma’s, verzorgen competities en evenementen voor…

Lees meer >

Leren

Wij versterken en verbreden het technisch onderwijs. De theorie op school moet aansluiten bij de praktijk van bedrijven in de regio. De vorming van techniekcampussen…

Lees meer >

Innoveren

Wij versterken innovatiekracht en stimuleren werkgelegenheid. Wij bieden toegang tot een sterk netwerk van samenwerkende bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden…

Lees meer >
12/09/18

Speeddate Techport BBL

Heeft jouw bedrijf een leerbaan beschikbaar en is jouw bedrijf op zoek naar een bbl-student? Of ben jij een aspirant bbl-student en op zoek naar een leerbaan? Meld je dan snel aan om op donderdagmiddag 20 september aan te haken aan de Speeddate Techport BBL!


Lees meer
21/08/18

Techport Netwerk Event – zet Techport regio op de kaart

Speciaal voor MKB in de maak en smart maintenance Industrie


Lees meer
17/07/18

House of Skills: ‘Pilots in IJmond opzetten voor zij-instroom technische branche’

De snel veranderende arbeidsmarkt vereist een nieuwe aanpak om de vraag naar en het aanbod van werknemers op elkaar afgestemd te krijgen. Onder het motto ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moeten werknemers die in een krimpmarkt hun job verliezen, worden omgeschoold naar groeisectoren zoals de techniek. House of Skills, waaraan het IJmondiale Techport capaciteit levert, zet zich hiervoor in.


Lees meer

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief