Partners

Techport is een netwerk van bedrijven, scholen en overheid. Samen werken we aan de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie.

Aangesloten partners

 • Alles
 • Onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden
 • Bedrijven
 • Overheid
 • Fieldlab Smart Maintenance
 • Innovation Tribes
 • Challenges - Accelerator programma
 • Innovatieproject
 • Techport Technologieweek
 • Sterk Techniek Onderwijs
 • Rondetafelsessie Kiezen voor Technologie
 • Curriculum Smart Maintenance
 • Associate Degree Smart Maintenance
 • Masterclass Smart Maintenance

SAB Detachering

SAB Detachering brengt technische professionals en industriële opdrachtgevers bij elkaar. SAB Detachering is misschien wel het oudste detacheringsbureau van Nederland, ooit opgericht als stichting in samenwerking met de toenmalige Koninklijke Hoogovens, nu Tata Steel.

Meer informatie

De Marel

De Marel (voorheen basisschool Tweespan, Peuteropvang de Karekiet en BSO Ratatouille)) ontwikkelt zich tot een kind centrum (KC). Naast onderwijs kun je bij ze terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school.

Meer informatie

Harsveld Apparatenbouw

Harsveld Apparatenbouw is een betrouwbare partner in apparatenbouw, die klantenvragen kan vertalen naar kwalitatief hoogstaande eindproducten / proces technische installaties.

Meer informatie

Tata Steel

Tata Steel is een van 's werelds meest geografisch gediversifieerde staalproducenten, met vestigingen in 26 landen en commerciële kantoren in meer dan 35 landen. Tata Steel Nederland produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal.

Meer informatie

Nova College

Het Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen. Met ongeveer 1.200 medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan ruim 12.500 studenten vanaf 16 jaar.

Meer informatie

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie, een provincie met ruim 2,8 miljoen inwoners verdeeld over 47 gemeenten. Provincie Noord-Holland is partner van Techport en maakt deel uit van de stuurgroep.

Meer informatie

Gemeente Velsen

Gemeente Velsen is een geweldige plek om te wonen, werken en recreëren: mede door de gunstige ligging aan zee, Nationaal Park en haven en vlakbij Amsterdam, Haarlem en Schiphol. Visserij, offshore en een sterke maakindustrie kenmerken IJmuiden.

Meer informatie

Crown van Gelder

Crown Van Gelder is een succesvolle speler in de business-to-business markt van kwaliteitspapier voor grafische en industriële toepassingen.

Meer informatie

Gemeente Beverwijk

De gemeente bestaat uit de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee (en het voormalige tuindersdorp Wijk aan Duin). De belangrijkste industrie in de omgeving wordt gevormd door de hoogovens van Tata Steel in Europa.

Meer informatie

Gemeente Heemskerk

Van oorsprong is Heemskerk een klein dorp met veel landbouw. De gemeente maakte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een stormachtige groei door de toenemende vraag aan woonruimte voor werknemers van de staalfabriek Hoogovens (Corus/Tata Steel).

Meer informatie

Bilfinger Industrial Services

Vanuit acht vestigingen in België en Nederland biedt Bilfinger Industrial Services een breed servicepakket: isolatie, steigerbouw, painting, tracing, asbestverwijdering, vuurbescherming, lawaaibeheersing en rope access.

Meer informatie

Smart Industry

Smart Industry stimuleert bedrijven om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren. Smart Industry is in november 2014 opgericht door het ministerie van Economische Zaken (TNO, KVK, KMU, FME, RVO).

Meer informatie

Moens Moulding

Bij Moens Mouldings werken we er hard aan om elke verpakking perfect af te leveren. De grote maatnauwkeurigheid van elke verpakking is één van onze ijzersterke punten.

Meer informatie

Pentacon

Pentacon is een in 2000 opgericht multidisciplinair ingenieursbureau met haar roots in de werktuigbouw.

Meer informatie

Artificial Controlled Technology

ACT is ontstaan vanuit de vier oprichters met ieder een eigen expertise, ervaring en drive om de wereld duurzamer en veiliger te maken.

Meer informatie

BSE IJmond

BSE Ymond is in 1996 opgericht door de gebroeders Anton en Jaap Beentjes. BSE ontwikkelt en bouwt hydraulische en mechanische werktuigen op klant specificaties en repareren kranen en hoogwerkers. Ook geven zij de cursus “veilig werken met een hoogwerker”.

Meer informatie

Upp! Upcycling plastics

Upp! helpt organisaties (bedrijven, overheden) om plastic-afval-vrij te worden. Samen maken we duurzame en 100% recyclebare producten van uw plastic afval voor u.

Meer informatie

Intures

Intures zet zich al jaren in als professioneel ingenieursbureau. Intures is de specialist in levensduurverlengend onderhoud.

Meer informatie

Microtechniek

Microtechniek Groep is een groeiende machinefabriek en serviceorganisatie die zich richt op de fabricage van machines en machineonderdelen.

Meer informatie

Kompas / Waldorf aan zee

Het Kompas beschouwt zich als een instelling waar in de eerste plaats onderwijs gegeven wordt. De maatschappelijke en opvoedkundige context is van invloed op het onderwijs dat gegeven kan worden, zowel voor de school als geheel als voor ieder kind individueel.

Meer informatie

Franciscusschool

De Franciscusschool is een katholieke school voor basisonderwijs. Vanuit deze christelijke levensvisie is de school in principe toeganke­lijk voor alle leerlingen ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging.

Meer informatie

Bonhoeffer

Het Bonhoeffercollege is een school voor voortgezet onderwijs die al ruim 45 jaar bestaat. De ruim 1600 leerlingen verdeeld over mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium vormen samen met de ca. 160 medewerkers een hechte gemeenschap in ons prettige, moderne schoolgebouw aan de rand van landelijk...

Meer informatie

Zefier

Bij basisschool De Zefier ligt het accent van het onderwijs op het aanleren van basisvaardigheden als taal, lezen, schrijven en rekenen. Dat is de belangrijkste taak van de school en daar investeren wij in; in extra uren en materialen.

Meer informatie

De Klipper

De Klipper is een gezellige basisschool in oud IJmuiden waar een goede sfeer en resultaten belangrijke speerpunten zijn. Onze school staat midden op het Koningsplein, in een kindvriendelijke buurt. Door het kleinschalige karakter van de school kent iedereen elkaar en voelt iedereen zich betrokken...

Meer informatie

De Vliegende Hollander

Openbare Basisschool De Vliegende Hollander is ook aangesloten bij het netwerk van Techport.

Meer informatie

Kennemer College beroepsgericht

Wij denken in kansen en mogelijkheden. Wil je niet alleen maar met je neus in de boeken zitten? En vind je het fijn om theorievakken af te wisselen met praktijkvakken, zoals verzorging, techniek, beeldende vorming, muziek of media? Dan ben je bij ons op de juiste plek.

Meer informatie

Kennemer College mavo

Elke leerling is uniek. Zo heb jij weer andere interesses, talenten en leerstrategieën dan je mede klasgenootjes. De ene leerling is meer theoretisch ingesteld en de ander werkt juist liever met zijn handen. Bij het Kennemer College mavo houden we rekening met deze verschillen.

Meer informatie

Rozenbeek

De Rozenbeek is een katholieke basisschool in Velserbroek. Naast de bekende vakken zoals rekenen, taal, spelling en lezen hebben we veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

Meer informatie

De Pleiaden

Op basisschool de Pleiaden kun je zijn wie je bent, met daarbij je eigen leerbehoeften. We dagen kinderen uit om optimaal te presteren en leggen hierbij de lat hoog. Door te werken met diverse niveaus in de groepen geven we de kinderen het onderwijs wat ze nodig hebben.

Meer informatie

Jan Campertschool

De Jan Campertschool is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen: ongeacht geloof, ras of huidskleur.

Meer informatie

De Origon

Basisschool De Origon is een basisschool in IJmuiden Zeewijk waar ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven. De kinderen leren vanuit thema's de kernvakken en doen brede kennis op over wereldoriënterende onderwerpen.

Meer informatie

De Beekvliet

Op basisschool De Beekvliet zitten ruim 400 leerlingen. Het vak Wetenschap & Techniek neemt een belangrijke plaats in. Dit vak stimuleert kinderen om een nieuwsgierige en wetenschappelijke houding te ontwikkelen.

Meer informatie

Technisch College Velsen / Maritiem College Velsen

Vmbo school met de basis-, kader- en gemengde leerweg. We bieden de profielen Maritieme Techniek (MaT), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T).

Meer informatie

3D Makers Zone

3DMZ (3D Makers Zone) is een innovatief bedrijf gespecialiseerd in industrieel 3D-printen met daaraan gerelateerde complementaire digitale technologieën. 3DMZ is een unieke plek waar met organisaties, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen versneld wordt geïnnoveerd.

Meer informatie

OV IJmond

Ondernemersvereniging IJmond (OV IJmond) is met ruim 500 ondernemende leden een belangrijke speler binnen het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio Amsterdam, een partij om rekening mee te houden! De kernwoorden van OV IJmond zijn: verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen.

Meer informatie

Parnassia

Basisschool Parnassia is een school waar ieder kind uniek mag zijn. Leerlingen die zich prettig voelen op school zijn beter in staat om te leren dan leerlingen die zich ongelukkig voelen.

Meer informatie

De Toermalijn

De Toermalijn staat voor goed en gestructureerd onderwijs. Wij besteden veel aandacht aan de basisvakken taal en rekenen. Deze basis is namelijk nodig om vervolgens ook met andere vakken aan de slag te gaan.

Meer informatie

Montessorischool Beverwijk

De Beverwijkse Montessorischool geeft onderwijs volgens de ideeën van dr. Maria Montessori. In het schoolgebouw is ruimte gecreëerd om onderwijs in de 7 werelden van technologie tot volle wasdom te laten komen.

Meer informatie

De Kariboe

Op basisschool De Kariboe wordt techniekonderwijs geïntegreerd in het thematisch werken. Techniek onderwijs is belangrijk en kinderen kunnen bij ons ervaren hoe heerlijk het is met hoofd en handen bezig te zijn.

Meer informatie

Ichthus Lyceum

Het Ichthus Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Het Ichthus Lyceum is een Technasium, waar alle leerlingen kennismaken met de zeven bètawerelden van de techniek.

Meer informatie

De Sleutelbloem

Basisschool de Sleutelbloem biedt eigentijds en toekomstgericht onderwijs aan. We investeren op het neerzetten van een krachtige leeromgeving en daar hoort techniekonderwijs bij!

Meer informatie

De Zeester

Basisschool de Zeester hecht veel waarde aan techniekonderwijs. Op school is een lokaal ingericht als technieklokaal en werken we samen met diverse partners om kinderen kennis met de wereld van techniek te laten maken.

Meer informatie

SMC Nederland BV

SMC is van oorsprong een Japans bedrijf, wereldmarktleider in pneumatiek en toonaangevend in industriële automatisering.

Meer informatie

House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Gericht op een arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Meer informatie

Platform Talent voor Technologie

Platform Talent voor Technologie is een publiek-private samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van OCW, EZK en SWZ.

Meer informatie

Katapult

In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en onderzoekers samen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en beroepspraktijk van morgen.

Meer informatie

Jet-Net & TechNet

Jet-Net & TechNet is een groot landelijk netwerk waarbinnen bedrijven en scholen samenwerken om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding.

Meer informatie

MyTec-bedrijven

MyTec-bedrijven is de stichting waarin verschillende technische bedrijven uit Noord-Holland samenwerken om de kloof tussen het aanbod vanuit het technisch onderwijs en de vraag vanuit het bedrijfsleven te dichten.

Meer informatie

Gemba Service B.V.

Gemba heeft ruim 20 jaar ervaring met het verlenen van complete IT-services voor bedrijven en overheid. Onze Enterprise Asset Management oplossingen zijn toegelegd op complexe en grootschalige bedrijfsvoeringen.

Meer informatie

Smart Industry Hub Noordwest

De Smart Industry Hub Noordwest heeft als doel om zoveel mogelijk ondernemingen in de technologische sector in Noordwest-Nederland (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) actief mee te nemen in en te laten deelnemen aan Smart Industry activiteiten.

Meer informatie

BeterBusiness

BeterBusiness is het ondernemersplatform in de Metropoolregio Amsterdam. Door middel van het zorgvuldig verbinden van haar aangesloten partners vergroot BeterBusiness de businesskansen, wordt waardevolle kennis gedeeld en inspireren de partners elkaar.

Meer informatie

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een energieke netwerkvereniging van bedrijven, regionale overheden en kennis/onderwijsinstellingen actief in de offshore energie in het Noordzeekanaalgebied.

Meer informatie

GWOC

GWOC is een onderhoudsfirma die zich richt op beheer en onderhoud aan industriële productiemachines.

Meer informatie

Post en Dekker

Post en Dekker creëert nieuwe business voor de maakindustrie door flexibele, slimme en innovatieve productfamilies te ontwikkelen en te borgen.

Meer informatie

Installatiewerk Noord-Holland

IW is de grootste praktijkopleider op het gebied van Elektro-, Installatie- Infra- en Koudetechniek in Nederland.

Meer informatie

TES Industrial Systems Beverwijk B.V.

Ontwerpen, leveren, monteren, inspecteren en onderhouden van elektrotechnische bedrijfsinstallaties voor de industrie, m.n. voor de aandrijftechniek en de automatisering daarvan.

Meer informatie

Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs IJmond/Zuid-Kennemerland is een samenwerkingsverband van 24 vmbo-scholen, 60 scholen uit het primair onderwijs, het Nova College en het bedrijfsleven. Samen zetten we ons in voor sterk en bereikbaar techniekonderwijs op het vmbo.

Meer informatie

Facta

Bij Facta zijn we altijd in beweging. Met 6 vestigingen door heel Nederland, 300 vakmensen en 100 servicebussen zijn we hét servicebedrijf voor rotating equipment.

Meer informatie

Semiotic Labs

Semiotic Labs uses AI-driven electrical waveform analysis to offer a smart predictive maintenance system that increase productivity while saving customers’ time and money.

Meer informatie

IJssel

IJssel ontzorgt als partner productiebedrijven in de sectoren, food-, maak- en procesindustrie met productie- en onderhoudsoptimalisatie.

Meer informatie

Vrije Universiteit

KIN Center for Digital Innovation - We conduct research, organize consortia, provide executive education, and host masterclasses on a variety of topics such as data & analytics, creativity & design, innovation processes, crowdsourcing, and much more.

Meer informatie

Bosma & Bronkhorst

Bosma & Bronkhorst ontwerpt, realiseert, installeert, onderhoudt en renoveert al 60 jaar elektrotechnische installaties, aandrijfsystemen en technische automatiseringssystemen.

Meer informatie

VanDerEng

VanDerEng is een ambachtelijk maar modern productiebedrijf met de blik steeds vooruit. Met een meer dan 100 jaar expertise ondersteunen wij tal van sectoren in het aanbrengen van productinformatie.

Meer informatie

SKF

Onze expertise berust op de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van lagers, afdichtingen en smeersystemen. Daarnaast bieden we evaluatiesystemen voor de gezondheid van machines, reliability engineering- en reconditioneringsservices.

Meer informatie

Inertia Technology

Inertia is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geminiaturiseerde draadloze apparaten voor het meten, verwerken en communiceren van bewegings-, trillings- en oriëntatie-informatie.

Meer informatie

Sorama

Sorama ontwikkelt en levert oplossingen voor het in beeld brengen van geluid en trillingen. Door gebruik te maken van een microfoon array met mems microfoons kunnen specifieke geluiden gelokaliseerd en geïdentificeerd worden, waarmee efficiënt en effectief problemen kunnen worden opgespoord en...

Meer informatie

World Class Maintenance

WCM is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doen we door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen.

Meer informatie

Z-bridge

Z-Bridge is een gespecialiseerd bedrijf dat toegangssystemen voor de offshore markt ontwerpt, bouwt en verhuurd.

Meer informatie
Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op