Nieuws

Excursie naar Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

MARKNESSE - Techniekcampus Techport organiseert vrijdag 12 juni a.s. een excursie naar het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en het composietencluster Compoworld in Flevoland. Techport nodigt geïnteresseerde ondernemers uit om deze boeiende middag te beleven in Marknesse.


De maakindustrie staat de komende jaren voor grote veranderingen: nieuwe materialen (o.a. met biomassa en lichtere materialen), nieuwe toepassingen (3d printen, robotica, sensortechnologie) en een dominante invloed van ICT op productieprocessen (internet of things, big data). ‘Dit vraagt om nieuwe vaardigheden, nieuwe verbindingen en nieuwe samenwerkingen’, vertelt Gerik ten Berge van Techport. ‘Kennisinstellingen spelen hierin een grote rol. Zij zijn in staat om wetenschap vraaggericht toe te passen in productieprocessen en zo een grote toegevoegde waarde te leveren aan de transitie van de maakindustrie.’

 

NLR

Eén van de meest relevantie nationale kennisinstellingen voor de maakindustrie is het NLR. Dit laboratorium heeft veel van haar onderzoeksopstellingen en een pilotplant gevestigd in Marknesse en werkt op die locatie samen met het grootbedrijf en MKB aan de ontwikkeling en toepassingen van o.a. het materiaal composiet en de toepassing 3d metaalprinting. Composiet is een lichtgewicht en oersterk materiaal en dus veel gebruikt in aerospace, maar ook opkomend in andere sectoren als machinery, bouw en offshore.

Innovatie
Rondom NLR heeft zich een cluster van bedrijven gevormd, die allen actief zijn met composiet: CompoWorld. CompoWorld werkt samen met NLR en onderwijsinstellingen aan innovatie- en onderwijsprojecten op het gebied van composietontwikkeling en toepassing. ‘Deze excursie laat het bedrijfsleven uit de IJmond kennismaken met NLR en het netwerk van CompoWorld, maar helpt de MKB-ondernemer ook in haar denkproces naar de nieuwe maakindustrie’, zegt Jasper Klarenbeek, business developer bij CompoWorld. ‘Is composiet een interessant alternatief voor huidige materialen? Is 3d printen van composiet of metaal een toepassing die interessant is voor uw bedrijf? Ligt een samenwerking met een kennisinstelling voor een MKB-ondernemer in het verschiet? Op deze vragen krijgt u antwoord wanneer u deelneemt aan de excursie. Maar ook voor IJmondiale onderwijsinstellingen is een kennismaking met NLR en CompoWorld interessant; het gaat immers om de industrie van de toekomst.’Kennisvouchers Techport

Ten Berge: ‘Vanuit Techport hebben we een specifieke doelstelling om innovatie in de maakindustrie te stimuleren. Het innovatieproces is complex en begint bij een goed idee, kennis en de juiste mensen kennen. Vanuit Techport willen we IJmondiale bedrijven zoveel mogelijk laten kennismaken met nieuwe ontwikkelingen in maakindustrie en vervolgens innovaties ondersteunen. Dit type excursies en de onlangs geopende kennisvoucherregeling Techport zijn hiervoor instrumenten. Techniekcampus Techport verbindt en faciliteert.’


Programma

Tijdens de excursie vertelt Klarenbeek over CompoWorld. Bert Thuis (NLR) geeft een presentatie over de NLR-werkzaamheden. Tevens zal worden ingegaan op de kansen voor samenwerking tussen bedrijfsleven en NLR bij innovatieprocessen. U krijgt aansluitend een rondleiding bij NLR, bezoekt de PilotPlant en er is een netwerkborrel. 

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief