Nieuws

Techport bezoekt composietencluster Flevoland

De provincie Flevoland heeft met CompoWorld goud in handen. Tot die conclusie kwamen de delegatieleden van Techniekcampus Techport en Techport Industries na afloop van hun werkbezoek aan het composietencluster in de Noordoostpolder. De samenwerking tussen het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, onderwijsinstellingen en bedrijven heeft in drie jaar tijd geresulteerd in 17 projecten en maar liefst 92 nieuwe banen. Daarmee is CompoWorld een doorslaand succes.


Composiet neemt de laatste jaren een grote vlucht. Het materiaal, in de meeste gevallen opgebouwd uit vezelsterke kunststoffen, wordt gebruikt in de automotive, luchtvaart en ruimtevaart, maar er staan in Nederland ook bruggen en gebouwen van composiet. 'Ten opzichte van metaal, beton en hout heeft dit materiaal zeer grote voordelen', legt business developer Jasper Klarenbeek van CompoWorld uit. 'Het is licht, corrosiebestendig en heeft vrijwel geen last van vermoeiing, iets dat vooral bij metaal tot grote problemen kan leiden. Meer dan de helft van alle composieten producten wordt toegepast in de vliegtuigindustrie. In die sector is gewicht heel belangrijk; 100 kilo minder levert een besparing van 19.000 liter brandstof per jaar op.'
 
Unieke positie 
Nederland behoort niet tot de grote producenten van composiet, maar heeft wel een unieke positie verworven in de nichemarkt. Klarenbeek: 'Wij zijn vooral heel goed in het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen. In ons land staat de eerste beweegbare composieten brug ter wereld en door een bedrijf in deze regio werkt momenteel aan botsveilige lantaarnpalen die zijn gemaakt van vezelsterke grondstoffen. De innovatiekracht van CompoWorld is daarbij van groot belang. Hierdoor zijn wij in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een regionaal initiatief met internationale allure. Wij hebben het lef om met relatief kleine
projecten aan de slag te gaan die niet meteen winstgevend zijn. Maar we zullen moeten knokken om onze positie te behouden. Dat lukt alleen als we dit cluster in stand houden.'
 
Stakeholders
CompoWorld heeft sinds de start in 2012 ruim 7 miljoen euro uitgegeven. Geld dat bijeen is gebracht door een groot aantal stakeholders, waaronder Fokker, Donkersloot en Shell. Bijna tweederde van het budget ging naar innovatieve projecten, waarbij de aanvrager, het NLR en CompoWorld allemaal een gelijk deel voor hun rekening namen. Belangrijkste wapenfeit is de ontwikkeling van een composieten onderdeel voor het landingsgestel van de straaljager JSF. Daarmee wordt nu volop getest.
 
De samenwerking met regionale onderwijsinstellingen heeft geleid tot een minor composiet op MBO-niveau en een lectoraat aan de Hogeschool Windesheim. Binnen het composietencluster zijn korte lijnen ontstaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Bij innovatieprojecten worden vaak studenten ingezet voor het veldwerk. Die ervaring draagt later weer bij aan het vinden van een baan. In tweeënhalf jaar tijd werden binnen het composietencluster 92 nieuwe banen gecreëerd. 'Daar zijn we best trots op, zeker als je bedenkt dat er nog 125 fte in de pijnlijn zit', aldus Klarenbeek. 
 
3D-printen van metaal
Ingenieur Marc de Smit houdt zich bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium bezig met het 3D-printen van metaal. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om machineonderdelen die niet meer voor handen zijn, opnieuw uit te printen. 'Maar dat is nog toekomstmuziek', zegt Smit. 'Het is niet zo dat we iets printen en dan aan een vliegtuig hangen. Daarvoor hebben we echt nog wel een paar jaar nodig.' Desondanks is de interesse vanuit het bedrijfsleven groot. 'Bedrijven als Shell en Fokker hebben belang bij het snel kunnen vervangen van een onderdeel, want een machine die stil staat kost heel veel geld. Nu moeten ze soms maanden wachten op een nieuw onderdeel.'
 
Computergestuurde vlechtmachine
Het NLR helpt bedrijven ook met het ontwikkelen van nieuwe composietproducten. Op het terrein in Marknesse staat een proeffabriek met een automated composite manufactturing facility. Meest in het oog springend is de volledig computergestuurde vlechtmachine met in totaal 432 klossen, die uniek is in de wereld. Krachtige samenwerking In de bus terug werd door de deelnemers aan het werkbezoek volop nagepraat over de manier waarop CompoWorld en de stakeholders in Flevoland tot een krachtige samenwerking zijn gekomen. Na de High Tech Campus in Eindhoven en de RDM Campus in Rotterdam geldt ook het composietencluster als een grote inspiratiebron voor de technieksector in Noord-Holland.
 
Composietencluster als inspiratie voor Techport
De maakindustrie staat de komende jaren voor grote veranderingen: nieuwe materialen, nieuwe toepassingen en een dominante invloed van ICT op productieprocessen staan voor de deur. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden, nieuwe verbindingen en nieuwe samenwerkingen. Kennisinstellingen spelen hierin een grote rol. Zij zijn in staat om wetenschap vraaggericht toe te passen in productieprocessen en zo een grote toegevoegde waarde te leveren aan de transitie van de maakindustrie.
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is dé onafhankelijke kennisonderneming in Nederland op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Haar missie is om de lucht- en ruimtevaart veiliger, duurzamer en efficiënter te maken. De multidisciplinaire benadering van het NLR is gericht op de ontwikkeling van nieuwe en kosteneffectieve technologieën voor lucht- en ruimtevaart, van ontwerpondersteuning tot productietechnologie en MRO (Maintenance, Repair and Overhaul).
Het ontwikkelen van nieuwe materialen, materiaaltoepassingen en gebruik van nieuwe technologieën is voor het NLR corebusiness. Rondom NLR heeft zich een cluster van bedrijven gevormd, die alle actief zijn met het lichtgewicht materiaal composiet: CompoWorld. CompoWorld werkt samen met NLR en onderwijsinstellingen aan innovatie- en onderwijsprojecten op het gebied van composietontwikkeling en -toepassingen.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief