Nieuws

Innoveren in Onderhoud

Techniek Campus Techport ondersteunt innovaties van bedrijven. Dit kan gaan om zowel collectieve als individuele innovaties. Vanuit het netwerk van Techport Industries is het slimmer inrichten van onderhoudsprocessen als een van de thema's naar voren gekomen waar maakbedrijven, kennisinstellingen en onderhoudsbedrijven elkaar mogelijk kunnen vinden in collectieve innovatie.


Op 2 december jl. heeft Techport een bijeenkomst met kennisinstellingen en bedrijven georganiseerd. Hier zijn de collectieve uitgangspunten voor een gezamenlijk project benoemd. Eind januari 2016 zal dit project aan de hand van concrete user-cases verder vorm krijgen. De gemeente Velsen ondersteunt samen met Techport dit proces.

 

Bent u een onderhouds- of maakbedrijf, bent u geïnteresseerd in het optimaliseren van onderhoudsprocessen en wilt u bij dit collectief van bedrijven en kennisinstellingen aan haken om zo samen deze optimalisatie vorm te geven, meld u dan bij Gerik ten Berge (06-52505974 – gerik.berge@techport.nl)

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief