Nieuws

Stimuleringsregeling Smart Industry Fieldlabs - Haalbaarheidsvoucher

 

De haalbaarheidsvoucher wordt verstrekt voor een project dat de haalbaarheid van de implementatie van digitalisering in het maakproces wil toetsen. Toepassingen zijn bij voorbeeld, kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, encryptie technologieën, high performance computing, (opto)mechatronics, 3D printing, robotica, sensoren en actuators. 

 

Een voucher wordt alleen verstrekt als de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De aanvrager is een MKB of Mid-cap onderneming is;
  • De aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland;
  • De activiteiten van de aanvrager dragen bij aan het slimmer maken van de maakindustrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen de Smart Industry;

 

Een MKB of Mid-CAP onderneming kan gedurende de looptijd van de regeling maximaal één keer in aanmerking komen voor de haalbaarheidsvoucher. 

 

De haalbaarheidsvoucher kan worden ingezet bij:
a. een kennisinstelling;
b. een smart industry fieldlab;
c. een proeftuin voor de maakindustrie /Smart Industry; of
d. een ondernemersorganisatie of privaat smart tech adviesbureau adviesbureau met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry advisering.

 

Meer informatie is te vinden op de EFRO portal: https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/documenten/

 

Of neem contact op met Gerik ten Berge, Programmaleider Werken en Innoveren bij Techport: gerik.berge@techport.nl

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief