Nieuws

Maak meets Wind – Onderhoud Kranen

De samenwerkende organisaties (AYOP, World Class Maintenance en de Smart Industry Fieldlabs Zephyros en Techport) organiseren de Innovatietafel: “Maak meets Wind – Onderhoud Kranen” op woensdag 22 januari 2020.


De eerste Innovatietafel over dit onderwerp werd op 13 november 2019 bij Zeehaven IJmuiden gehouden. De toen aanwezige dienstverlenende onderhoudsbedrijven verzamelden tips en ideeën om het onderhoud van kranen voor Offshore Wind beter en efficiënter in te richten.

Bij deze 2eInnovatietafel gaan wij de innovatieve ideeën vanuit de toeleveranciers toetsen aan de vragen van de asset owners en gebruikers.

Aan de deelnemers van deze innovatietafel de taak om de beste ideeën te vertalen naar een concrete innovatie-agenda van waaruit concrete innovatieprojecten kunnen worden gelanceerd.

Meer informatie is op te vragen bij Theo Koster (theo.koster@techport.nl).

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief