Nieuws

Associated Degree Maintenance start september 2021

Eind 2019 hebben we jullie geïnformeerd over de ontwikkeling van de opleiding Associate Degree (AD) Maintenance. Een AD-opleiding is een verkorte hbo-opleiding (2 jaar) bedoeld voor mbo-opgeleiden. Deze nieuwe opleiding is speciaal voor studenten van het mbo die verder willen in het onderhoudsvak. Door de coronamaatregelen is besloten om de start van de opleiding een jaar uit te stellen. Dit betekent dat de opleiding in september 2021 van start gaat.


Nog voor de kerstvakantie 2019 is de opleiding officieel aangevraagd bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De ontwikkeling van de nieuwe opleiding is vanaf dat moment ook gaan lopen. De planning was om in september 2020 te starten met de AD Maintenance bij Hogeschool Inholland Alkmaar.

Inmiddels is bekend gemaakt dat dat de NVAO alle aanvragen voor TNO’s (Toets Nieuwe Opleiding) doorschuift tot ná de zomer. De AD-opleiding is naar verwachting vanaf oktober aan de beurt voor een TNO. Dit heeft gevolgen voor onze planning. We gaan er dan ook nu vanuit dat vanaf februari 2021 studenten zich kunnen aanmelden voor de opleiding, die dan in september 2021 van start gaat.

De komende periode wordt door het Nova College Beverwijk, Hogeschool Inholland Alkmaar en ROC Kop van Noord-Holland uit Den Helder gebruikt om het onderwijsprogramma samen met de overige partners verder te optimaliseren. 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief