Nieuws

Yvonne Vellinga, van OPO IJmond, over W&T in de klas

 

Wij spraken met Yvonne Vellinga, Onderwijskundig Beleidsmedewerker bij Stichting Open Primair Onderwijs IJmond (zij verzorgen (speciaal) basisonderwijs op 16 scholen in de gemeente Velsen, Heemskerk en Beverwijk) over de aanpak Wetenschap&Technologie (W&T) in de klas en hoe samenwerken met Techport hen hierbij helpt.

 

Yvonne vertelt: "Om W&T in de klas te bevorderen gebeurt er erg veel binnen OPO IJmond. We nemen het onderwerp bijvoorbeeld mee in onze nieuwsbrieven voor alle personeelsleden. We merken ook dat het steeds meer gaat leven op onze scholen, er worden artikelen aangeleverd om te delen. Bijvoorbeeld van onze scholen die meedoen aan de RC Cup. Of denk aan een verslag van een Techniek-workshop die leerkrachten hebben gevolgd bij het Kennemer College."

 

Yvonne is al een aantal jaren betrokken achter de schermen bij PET IJmond en heeft daardoor een aardig netwerk opgebouwd. "Dat netwerk ben ik in mijn huidige functie bij OPO IJmond gaan opzoeken. Ik ben bijvoorbeeld op het Technisch College Velsen en het Kennemer College afgestapt met de vraag of we niet samen iets konden gaan doen op het gebied van Techniek-promotie. We zijn toen workshops gaan organiseren voor leerkrachten, zodat zij geënthousiasmeerd worden en zelf ideeën opdoen die zij weer in hun lessen kunnen gebruiken. En dit werkt; deze workshops worden namelijk zeer goed bezocht. Hierdoor merk je dat de behoefte bij de leerkrachten groot is"

 

Door de STO-subsidie (Sterk Techniek Onderwijs) is alles in een stroomversnelling terecht gekomen, vertelt Yvonne. ""Samen met het Technisch College Velsen en het Kennemer College zijn wij gaan onderzoeken hoe onze basisscholen ook ondersteunt kunnen worden door de VMBO-scholen. We dachten hierbij o.a. aan gastlessen op het VMBO en op de basisscholen. Maar ook aan workshops voor de leerkrachten. Afgelopen maanden heeft het Kennemer College een pilot gedraaid voor de gastlessen en een workshop voor de leerkrachten. Ook het Technisch College Velsen organiseerde twee leuke workshops. Uit de reacties van de kinderen en leerkrachten bleek dat deze ideeën een schot in de roos waren. Komende maanden gaan we samen met het VMBO deze plannen verder uitwerken, zodat we de komende jaren onze leerlingen en leerkrachten optimaal kunnen ondersteunen bij techniekonderwijs. Gezien het succes van de pilots van afgelopen jaar weet ik zeker dat het een geslaagde samenwerking gaat worden."

 

Wij vroegen Yvonne naar de visie van OPO IJmond op W&T in de klas. Yvonne: "Wij vinden het belangrijk dat W&T zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in de les. Daar willen we naar toe. We zien dat daar een goede voedingsbodem voor is. Er zijn scholen die zich gaan profileren met techniek. Dit heeft te maken met het feit dat wij vinden dat we een onderdeel zijn van de wijk, van de community en dat we hier dichtbij moeten blijven staan. En we zien dat techniek en technologie hierin een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We willen dat alle kinderen zien, zowel jongens als meisjes, dat het een belangrijk onderdeel is voor hun toekomst. Toekomstgericht onderwijs dus. We streven ernaar dat er vanaf groep 1 een duidelijke leerlijn komt. Kinderen van jongs af aan in de modus zetten dat techniek en technologie erbij horen, net zoals lezen. Ze werken allemaal op I-pads en Chromebooks, het gaat dus al onbewust en dit moet bewust worden. Zodat ze zien dat er in de toekomst daar ook werk voor ze ligt, zowel op VMBO- als Universitair niveau!"

 

En Techport kan ons hierbij helpen geeft Yvonne aan: "We werken nauw samen met Techport. Zij ontzorgen ons echt. Het netwerk dat Techport heeft werkt enorm. En daarom was bijvoorbeeld de invulling voor onze studiedag op woensdag 9 oktober 2019, welke in het teken staat van Techniek en onderdeel is van de Techport Technologie Week, zo gepiept."

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief