Nieuws

Update Field Lab Smart Maintenance Techport

Sinds december 2017 heeft Techport de status van nationaal Field Lab, als centrum voor smart maintenance en smart asset management.


Het Field Lab bestaat om de maakindustrie in ons land, maar met name de regio IJmond, toekomstbestendig te maken. Gerik ten Berge, programmaleider Techport: “Binnen het Field Lab Smart Maintenance Techport werken op dit moment twaalf bedrijven en kennisinstellingen uit de regio samen om nieuwe technieken te testen en het marktrijp maken van innovaties”.

Gerik: “Er zijn binnen het Field Lab nu zes use cases of probleemstellingen gedefinieerd. De use cases zijn vooral gericht op het optimaliseren van het onderhoud en het proces in de maakindustrie. Juist omdat dit bij onze regio past.” Er vinden nu kick off meetings plaats waar de partners per project worden bepaald. Als dat is afgerond gaan ze zo snel mogelijk aan de slag. “Een voorbeeld van een use case is dat we binnen de Beitsbaan 22 van Tata Steel de zogenoemde bridles (trekregelaars) willen voorzien van metingen om te zien hoe ‘zwaar’ zo’n installatie het heeft en of hij sneller slijt bij bepaalde staalkwaliteiten”, vertelt Gerik. “Een ander vraagstuk dat wordt opgepakt is het analyseren van het gedrag van de lijn. Focus hierbij is om onder andere naar de snelheid, trekhuishouding en stuurgedrag van stuurunits en bridles te kijken in relatie tot productkwaliteit. Eventuele productie gerelateerde problemen verwachten we in kaart te gaan brengen.” Naast bedrijven zullen er drie PhD’s in dit project vanuit de Vrije Universiteit aan de projecten meewerken. De uitkomsten van de use cases worden gedeeld binnen het samenwerkingsverband zodat anderen hier ook van kunnen leren en de verbeteringen ook kunnen toepassen bij andere bedrijven.
Meer weten over het Field Lab van Techport? Neem dan contact op met Gerik ten Berge, gerik.tenberge@techport.nl.

Partners Field Lab Smart Maintenance Techport
De deelnemende partners van het Field Lab Smart Maintenance Techport zijn Tata Steel, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Center for Business Analytics, Amsterdam Data Science en de bedrijven Facta, SKF, Semiotic Labs, VanDerEng Labels, Koning en Hartman, Bosma & Bronkhorst, IJssel Techniek en World Class Maintenance. Naast deze ontwikkelaars hebben nog eens 13 partijen de intentie uitgesproken om gebruik te maken van het Field Lab vanuit hun eigen industriële context.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief