Nieuws

Unieke samenwerking voor de toekomst van de maakindustrie

In het kader van de formatie willen we graag, in het verlengde van de MRA-agenda van de IJmond, uw gewaardeerde aandacht vragen voor de unieke samenwerking voor de toekomst van de maakindustrie.


De vierde industriële revolutie is de nieuwe realiteit! De maak- en onderhoudsindustrie is door de implementatie van nieuwe technologieën en materialen structureel veranderd. Dit is ook zichtbaar in de arbeidsmarkt, banen veranderen en talent wordt schaarser. De toekomst van werk vraagt om andere vaardigheden, open innovatie en nieuwe vormen van opleiden. Tegelijkertijd staan we voor de grote uitdaging van de energietransitie waarbij de IJmond als ‘groene stekker’ binnen de MRA dé uitvalsbasis is voor offshore wind. Dit heeft impact op de concurrentiepositie van de belangrijke maak- en onderhoudsindustrie.


De maak- en onderhoudsindustrie is van groot belang voor de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en in het bijzonder de IJmondregio. Binnen de MRA levert de industrie 10 procent van de toegevoegde waarde1 en 14 procent van het totaal aantal banen voor middelbaar opgeleiden (22 procent binnen de IJmondregio).


Gezien de ingeslagen Techport-koers en de inmiddels behaalde Techport-mijlpalen, vragen we aandacht voor de toekomstbestendige ontwikkeling van het opgebouwde ecosysteem van onderwijs, ondernemers en overheid vanuit de volgende vier focuspunten:


Stimuleringsmiddelen en -programma vanuit provincie Noord-Holland voor:

  • Techniekpromotie
  • Innovatie voor het mkb

Betrokkenheid van de provincie bij de verdere ontwikkeling van Techport:

  • Financiële bijdrage ten behoeve van de meerjarenagenda 2019-2023 van Techport
  • Actieve participatie van de provincie Noord-Holland bij Techport door afvaardiging gedeputeerde in de stuurgroep Techport in lijn met de vorige coalitieperiode
  • Het realiseren van landelijke erkenning van Techport als dé hotspot voor de maak- en onderhoudsindustrie waardoor verder inbedden in (landelijk) beleid mogelijk wordt.
  • Provinciale koers houden om te komen tot een fysieke plek waar innovatie, onderwijs en ondernemerschap samenkomen. Hierbij werken de Techport-partners, waaronder de provincie Noord-Holland, aan de ontwikkeling van een Techport Centre. Dit najaar is een concreet voorstel beschikbaar. Techport verzoekt de provincie om de eerdere toegezegde rol en financiën hiervoor beschikbaar te houden

Techport faciliteert en stimuleert hét regionaal ecosysteem waarbinnen ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken om tot een toekomstbestendige en duurzame maak- en onderhoudsindustrie te komen.


Techport zet zich in op:

  • Vergroten aandacht voor technologie bij jongeren
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt versterken
  • Leven lang ontwikkelen te stimuleren
  • Innovaties bij het mkb verstevigen.

Versnellende innovatie vraagt om effectief ecosysteem.

 

Juist nu vragen we aan de Provincie Noord-Holland om het succesvolle partnerschap voort te zetten in de komende coalitieperiode, met als doel de positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid en economie verder te verduurzamen.

Namens de partners Tata Steel, ROC Nova College, provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Academy van Tata Steel, Crown van Gelder,

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief