Nieuws

Techport werkt mee aan Taaltrip JINC in het SHIP

 

Kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand lopen vaak achter met Nederlands, vooral als ze uit migrantengezinnen komen. JINC organiseert in het Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP) waar ook het Techport Technolab te vinden is, TaalTrips om hun woordenschat op een leuke manier een boost te geven. Techport werkt mee aan de Taaltrip door in het Technolab in SHIP de workshop 'kruip in de huid van de sluiswachter' aan te bieden.'

 

Danielle van der Mark, programmaleider Kiezen voor Technologie van Techport: 'met de TaalTrip van JINC vergroten kinderen niet alleen hun woordenschat, ze verbreden ook hun blik op de wereld; twee zaken die belangrijk zijn voor begrijpend lezen. Leerkrachten zien dat hun leerlingen niet alleen nieuwe woorden leren, maar ook algemene kennis opdoen. Ook is zo'n TaalTrip goed voor hun sociale vaardigheden; de leerlingen leren contact te maken en vragen te stellen aan vreemden. Maar dat is nog niet alles: ze maken in het Technolab in SHIP ook kennis met de 7 werelden van Technologie en de maakindustrie in de IJmond.'

 

Tijdens de TaalTrip naar SHIP focussen de leerlingen op het thema Sluis en Haven. Dit onderwerp is goed in te passen bij wereldoriëntatielessen. De leerlingen krijgen eerst een korte introductie in de filmzaal van SHIP. Danielle: 'tijdens deze introductie noemen we al een aantal woorden van de woordkaart die de leerlingen bij zich hebben: 'haven', 'sluis', 'lading' maar ook 'waterverschil' en 'sluiswachter'. Na de introductie gaan de leerlingen uiteen in kleine groepjes die om de 20 minuten rouleren. Aan het eind van het programma weten ze meer over 'hoe werkt een sluis' (ze gaan met echte sluizen en water aan de slag in het Technolab), bezoeken ze de tentoonstelling van SHIP (over het Noordzeekanaalgebied, de bouw van de nieuwe zeesluis, beroepen in de haven) en gaan ze tot slot naar het uitkijkpunt op het dak van SHIP met uitzicht op de bouwplaats van de nieuwe grote zeesluis.'

 

Leerkrachten spelen bij de TaalTrip een belangrijke rol. Danielle: 'voorafgaand aan de trip moeten de leerlingen zich voorbereiden, bijvoorbeeld door naar een filmpje over het onderwerp te kijken en te praten over wat ze al weten van het onderwerp. Op de dag zelf is er genoeg begeleiding vanuit school. Naast de leerkracht komen ook ouders mee. Extra leuk is het dat zij ook meteen meer kennis opdoen en dat ze ook een ander beeld krijgen van Technologie'. Terug in de klas gaan de leerlingen verder aan de slag met het thema. Ze oefenen de woorden met behulp van teksten en spelletjes over het onderwerp.

 

TaalTrip is bedoeld voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs, maar ook voor klassen van het praktijkonderwijs. Het project past binnen de taallessen. Het voorbereiden, uitvoeren en reflecteren neemt ongeveer zeven uur in beslag. De Taaltrip naar SHIP is mede mogelijk gemaakt door Port of Amsterdam, medewerkers van SHIP en Techport.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief