Nieuws

Techport in 2019

Techport staat voor een toekomstgerichte en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. De ambitie is om dé hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie te worden.


Om deze ambitie waar te maken wordt er op dit moment gewerkt aan een meerjarenplan. Voor 2019 zijn er alvast een aantal speerpunten benoemd. Deze geven richting bij de uitvoering van de activiteiten in 2019.

Zo gaat Techport in verder met het ontwikkelen van een landelijke propositie voor Smart Maintenance. Bedrijven en onderwijsinstellingen met een specialisatie of interesse op het thema van Smart Maintenance willen zich graag aansluiten bij het ontstane ecoysteem van Techport om gebruik te kunnen maken van de ontstane kennis, de fysieke infrastructuur (Field Lab), kennis te maken met het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen en nieuwe business te ontwikkelen. Om dit te stimuleren gaat Techport onder andere verder met het ontwikkelen van een Associate Degree Smart Maintenance en een innovatiestrategie voor Techport. Ook gaat Techport het ecosysteem versterken en wil het de samenwerking meer tot stand brengen. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn onder andere de organisatie van een Techport Techniekweek in oktober en het verder ontwikkelen van de business clusters. Het komende jaar wordt daarnaast gebruikt om Techport als meer autonome organisatie te positioneren. Dit doen we door het Techport-bureau te professionaliseren en te werken met een communicatie- en engagementstrategie.

Het komend jaar wordt bepalend om concrete vervolgstappen te zetten in het proces om het Techport Centre te realiseren. Eind 2018 / begin 2019 wordt de verkenning opgeleverd door HEV; hun bevindingen zullen de basis vormen voor het vervolg. Techport Centre is voor ons de next step in de regionale samenwerking van Techport en biedt een fysieke infrastructuur voor opleiden, innoveren en ondernemen. Een ‘vibrant community’ voor jong en oud. Een “hub” van de maak-en onderhoudsindustrie met een landelijke uitstraling. Een plek waar we trots op mogen zijn. Een plek die ons als partners en als regio futureproof maakt.

Wil je meer weten over de activiteiten van Techport in 2019? Klik dan hier.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief