Nieuws

Techport en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports gaan met elkaar in zee

Techport en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) hebben op 5 april 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij gaan met elkaar in zee op het gebied van het promoten van technische beroepen in de offshore wind sector, het vormgeven van opleidingen en het uitvoeren van projecten voor innovatieve uitdagingen in offshore wind.


Techport en AYOP zijn beide netwerkorganisaties gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam. De één staat voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie, de ander voor de toekomst van de offshore windindustrie. AYOP zet zich ten volle in om de regio te profileren als dé plek voor offshore wind. Gezien de ambities van Nederland zijn de economische kansen legio. De versterking van het onderwijs en innovatieklimaat rondom offshore wind is een belangrijke ambitie. Samenwerking met Techport biedt veel kansen voor beide partijen. “Er ligt vanuit Techport een sterke basis op het gebied van ‘smart maintenance’. Wij zijn specialist op gebied van de smart maintenance door de ervaringen die zijn opgedaan met het Field Lab en het ontwikkelen van een speciale opleiding. De kennis die al is opgedaan gaan we nu dus uitbreiden met kennis van onderhoud voor windmolens. En dit gaan we dan ook weer delen met de regio”, aldus Mark Denys, voorzitter Techport.

Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen, vult aan: “De kruisbestuiving tussen beide organisaties kan ons als regio op de kaart zetten. Ik kan niet wachten op de innovaties die door deze samenwerking gaan ontstaan. Maar ook op het gebied van het promoten van technische beroepen. De technische arbeidsmarkt is nog steeds schaars. Vooral in de Metropoolregio Amsterdam kan deze trend drastische gevolgen hebben. De ontwikkeling van offshore windparken op de Noordzee en de al bestaande maak- en onderhoudsindustrie vraagt om nog meer personeel. Door in de bestaande promotie activiteiten van Techport voor de maakindustrie, het aanbod van de offshore wind sector prominent mee te nemen, laten we de veelzijdigheid van onze regio zien.”

Ron Davio, voorzitter AYOP, benadrukt ook nog de relatie die er is ten aanzien van het opleiden van mensen: “Door de partijen in onze netwerken met elkaar te laten kijken naar het aanbod en de inhoud van de bestaande opleidingen, hebben we de kans om de technische opleidingen beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Ook kijken we hoe we de instroom in technische opleidingen kunnen vergroten. De offshore windindustrie is de toekomst. Dit moet dus prominent aanwezig zijn in de loopbaan oriëntatie”. 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief