Nieuws

Sterk Techniekonderwijs - samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Middels de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs wordt er landelijk van 2020-2024 structureel €100 miljoen per jaar geïnvesteerd in het technisch vmbo om een dekkend aanbod van technische vmbo-profielen mogelijk te maken en toe te werken naar een duurzaam en kwalitatief hoogstaand aanbod.


De regeling vraagt van vmbo-scholen om samen met mbo-scholen, het regionale bedrijfsleven (en eventuele andere partners) vóór 1 april 2019 een plan (visie, ambities en aanpak) voor het technisch beroepsonderwijs te maken. Het regionale bedrijfsleven wordt gevraagd een cofinanciering te bieden van minimaal 10% van het aangevraagde bedrag binnen Sterk Techniekonderwijs. De cofinanciering kan op allerlei manieren ingevuld worden: dit kan in de vorm van een financiële bijdrage zijn, maar ook in natura. Deze cofinanciering wordt weergegeven in de activiteitenplanning, begroting en samenwerkingsovereenkomst.

 

Meerdere regionale bedrijven hebben tijdens een bijeenkomst op 7 maart jl. hun handtekening gezet onder de gezamenlijke plannen van het Technisch College Velsen, Kennemer College, Sterren College, Haarlem College en het Nova College (mbo) om het techniekonderwijs in de regio IJmond en Haarlem te verbeteren. In deze plannen staat waaraan de regio het gereserveerde bedrag voor Sterk Techniekonderwijs bij het Rijk van 6,9 miljoen euro wil besteden. Deze ondertekening is de start van een concrete samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

 

Frank Out, directeur Technisch College en gastheer namens de aangesloten scholen trapte de bijeenkomst af: “We moeten over onze eigen schaduw heen stappen. Zolang we ons focussen op alleen ons eigen belang komen we nergens.” In de regio IJmond alleen al zijn 1240 technici per jaar nodig om de maak- en onderhoudsindustrie intact te houden. Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen, roept op tot het veranderen van de beeldvorming rond techniek: “Het is nog steeds zo dat een kantoorbaan meer status krijgt dan het werken in de techniek. Dit is onterecht. Technici maken het verschil in ons land, zij maken de toekomst. We hebben de slimme technische handen en hoofden nodig, juist in onze regio waar techniek zo sterk aanwezig is. Denk aan het staal, offshore, het kanaal en de sluizen. Wij hebben de kracht om ons te onderscheiden als techniekregio. Maar daarvoor moeten we samenwerken, met als kers op de taart uiteindelijk een Techport Centre.”
Mark Denys, directeur Technical van Tata Steel en voorzitter van Techport, schets kort de plannen voor het Techport Centre: “De visie is duidelijk, het Techport Centre moet dé ontmoetingsplaats worden waar opleiden, innoveren en ondernemen samen komen. Met een Techport Centre kunnen we leerlingen de best mogelijke technische basis bieden. Van vmbo, mbo naar hbo. Zo zou het vmbo een deel van hun praktijklessen in de praktijkruimtes van het Techport Centre kunnen doen. Zij komen dan in aanraking met mbo studenten, maar ook met de professionals uit het bedrijfsleven.”

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst waar ruim 80 mensen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid aanwezig waren, zijn direct een paar concrete afspraken gemaakt. Eind maart moeten de plannen voor het Sterk Techniekonderwijs voor regio IJmond en Haarlem bij het ministerie zijn. Later dit jaar weet de regio of de gereserveerde 6,9 miljoen voor het vmbo ook daadwerkelijk wordt toegekend. Henno van Horssen, programmamanager Techport, vertelt: “Techport ondersteunt de organisatie van Sterk Techniekonderwijs bij de uitvoering van de plannen. Denk aan het organiseren van events voor techniek promotie en het faciliteren van gastlessen en excursies. Het gezamenlijke doel is om de leerlingen meer bij het bedrijfsleven te betrekken. Op die manier krijgen leerlingen een reëel beeld van de fantastische beroepen die er in de techniek zijn.”

Wil je meer lezen over de subsidieregeling? Kijk dan ook eens op de website van STO. Hier is heel veel informatie beschikbaar.

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief