Nieuws

Samen investeren in Sterk Techniekonderwijs!

De technische arbeidsmarkt in Nederland kampt met groeiende tekorten aan technisch personeel, dat remt de economie.


De instroom in technische beroepsopleidingen is lang niet genoeg om de tekorten op te vullen. Daarom willen de vmbo-techniekscholen in de IJmond in samenwerking met het basisonderwijs, het NOVA College en Techport, het techniekonderwijs verbreden, versterken en verdiepen. Er is nu een regeling voor het vmbo.

 

In deze subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs (www.sterktechniekonderwijs.nl) zit ruim 400 miljoen voor het vmbo in de komende 4 jaar. Dat biedt grote kansen voor deze regio! Samen en in nauwe afstemming met het regionale bedrijfsleven kunnen we meer leerlingen interesseren voor techniek en technologie zodat meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding in het mbo of hbo. Dat is goed voor de economische groei en de werkgelegenheid in de regio.Het overzichtsformulier van het ministerie van OCW met voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven maar ook informatie over de regeling leest u hier.

 

Het geld kan bijvoorbeeld worden gebuikt voor:

-        aanschaffen van inventaris en actueel materiaal voor technisch vmbo

-        inzet van personeel voor technisch vmbo en beroepsgerichte keuzevakken

-        ontwikkeling van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken

-        loopbaanoriëntatie en -begeleiding in de onderbouw van het vmbo

-        techniekpromotie in het primair onderwijs

-        techniekpromotie in de TL/mavo

-        deskundigheidsbevordering docenten

-        verbetering van de aansluiting van het technisch vmbo en de theoretische leerweg op het technisch vervolgonderwijs

-        doorlopende leerlijnen

 

Een goed plan maken én uitvoeren lukt ons alleen in samenwerking met andere scholen, het bedrijfsleven en gemeenten. Kom op 7 maart 2019 om geïnformeerd te worden over de regeling en onze visie.

 

Wanneer:          Donderdag 7 maart 2019

Tijd:                    Inloop 14:30 uur; aanvang 15.00; einde 18:00 uur

Wie:                    vmbo, mbo, po, (opleidings)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten

Waar:                 Technisch College Velsen, Briniostraat 12, 1971 HM IJmuiden

 

Programma: 

14.30 uur:           inloop

15.00 uur:           opening en welkom (dagvoorzitter: Frank Out)

15.05 uur:           toelichting STO-regeling door ministerie OCW

15.25 uur:           Fabienne Hendricks (dir. Tata Academy) of Mark Denys (dir. Tata Steel), Ruud Porck (Sterk Techniek Onderwijs) en Jeroen Verwoort (wethouder Velzen) geven elk hun antwoord op de vraag waarom samenwerking zo belangrijk is.

15.45 uur:           instructie: aan de slag in themagroepen

15.50 uur:           verplaatsing naar lokalen voor themagroepen

16.00 uur:           themagroepen aan de slag

17.15 uur:           plenaire terugkoppeling/presentatie opbrengsten uit themagroepen

17.55 uur:           afsluiting en vervolgafspraken door dagvoorzitter

18.00 uur:           borrel met hapje

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier

 

Namens de regiegroep Sterk Techniekonderwijs IJmond,

 

Frank Out, Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden

Wim Huiberts, Sterren College Haarlem

Marc Teulings, Haarlem College
Henno van Horssen, Techport

Erdogan Öztürk, Nova College

Theo Jaspers, Kennemer College Beroeps

                                              

 

       

     
     

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief