Nieuws

Proeftuin voor innovatie

Just Schornagel is Technisch Programma Manager van het Techport Field Lab Smart Maintenance: “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat het Field Lab straks wordt gezien als een accelerator om smart maintenance oplossingen te ontwikkelen.”


De snelheid waarmee de smart maintenance technologie zich ontwikkelt is zo hoog dat het voor asset owners niet meer haalbaar is om dit soort sensortechniek in-house te ontwikkelen. Tegelijkertijd stellen zij steeds hogere eisen aan hun installaties op het gebied van productiviteit en betrouwbaarheid. Just: “Samenwerken met de juiste partners die op topniveau opereren wordt daarom steeds belangrijker om de doelen te realiseren. Toeleveranciers en kennisinstellingen zien aan de andere kant dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat je moet blijven innoveren om je voorsprong te behouden. Wij willen de proeftuin zijn waar partners deze innovaties kunnen ontwikkelen, verbeteren en opschalen.”

Het Field Lab Smart Maintenance is onderdeel van Techport en heeft een fysieke plaats naast de Academy van Tata Steel. Just: “De locatie bij de Academy is niet willekeurig gekozen; we willen de samenwerking met studenten stimuleren en hun de kans bieden te leren werken met deze nieuwe technieken. Daarnaast wordt het voor de partners een plek waar zij klanten en geïnteresseerden kunnen demonstreren hoe hun innovatieve oplossingen bijdragen aan beter onderhoud. De use cases maakt het voor partners mogelijk om technologie in een fabriek te testen en te verbeteren. Op die manier krijgt nieuwe techniek de kans om zich te bewijzen in de praktijk. Dit moet het makkelijker maken om vervolgens op te schalen.”

Als het Field Lab loopt moet het een levendige plek worden waar partners naartoe komen om inspiratie op te doen, gebruik te maken van elkaars kennis en technologie te ontwikkelen waarmee zij succesvol zijn in de markt. “Er zijn nog genoeg uitdagingen binnen smart maintenance, zoals bijvoorbeeld het delen van data en het maken van de juiste business cases. Dit kan je alleen oplossen door samen te werken.”

Techport staat altijd open voor bedrijven die innovatieve Smart Maintenance oplossingen willen ontwikkelen en mogelijk willen meedoen met het Field Lab.

Mocht je interesse hebben of een goed idee, laat het Just weten via just.schornagel@techport.nl.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief