Nieuws

Oplossing voor personeelstekort: zet vakkrachten in voor andere bedrijven in de IJmond

Ernst de Haas, directeur van productiebedrijf VanDerEng uit Heemskerk en bestuurder van Ondernemingsvereniging IJmond, zet zich in voor de oprichting van een vakliedenpool.


“In de onderhoud- en maakindustrie is vaak sprake van piekbelasting. De kwantitatieve vraag naar gekwalificeerd personeel fluctueert dan ook bij bedrijven. Hoewel de benodigde skills en vakkrachten in de regio aanwezig zijn en de piekbelasting niet overal tegelijkertijd is, lukt het bedrijven niet om goede tijdelijke vakkrachten te vinden. Een vakliedenpool moet ervoor zorgen dat bedrijven op basis van een onderlinge uitruil constructie altijd kunnen rekenen op vakkrachten met complementaire kennis”, aldus Ernst.

 

Een vakliedenpool zou op korte termijn een mogelijke oplossing kunnen zijn van het personeelstekort in de technische branche. Ernst: “Het oplossen van personeelstekorten draait om samenwerken en elkaar iets gunnen. Daarnaast moet je elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Geen ingewikkelde contracten, maar vertrouwen is in deze samenwerking de basis. Het moet voor beide partijen een win-win situatie creëren.” Voor de vakkrachten zelf biedt deze pool ook veel kansen. “Op deze manier kan je je eigen kennis verbreden en verdiepen. Deelname aan de diverse initiatieven leidt mogelijk tot innovaties en je doet inspiratie op doordat je bij collega bedrijven toepassingen ziet die ook voor je eigen bedrijf waardevol zijn.”

 

De doelstelling van de vakliedenpool is om de in- en uitruil bij onder- en overcapaciteit van bedrijven in de IJmond te bevorderen. Dit draagt bij aan de verbetering van de arbeidsmobiliteit in de regio en het zonder risico inlenen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bevordert het de doorstroom van personeel in de regio. Ernst vult aan: “Overname van ingeleende vaklieden is in dit concept niet toegestaan, tenzij dit door de uitlener is aangegeven. Er is afgesproken dat de opzet gebeurt zonder winstbejag. Het te betalen uurtarief is het uurloon plus opslagen voor reservering vakantiedagen en -geld, premieafdrachten en eventuele pensioenbijdrage (in de praktijk zal dit een factor zijn tussen de 1,6 en 1,8 maal het uurloon).” De financiële administratie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een portal van Any Staff. De kosten bedragen 4% over de uren die gedeclareerd worden. Plaatsing van advertenties voor in- en uitleen zijn gratis.

 

“Ik geloof in deze vakliedenpool, maar ik kan het alleen als er een gezond aantal ondernemers is die dit samen met mij willen uitproberen. Dus mocht je interesse hebben dan kan je je aanmelden voor de vakliedenpool middels https://www.anystaff.nl/. Wil je meer informatie, dan mag je altijd contact opnemen met mij via ernst.dehaas@vandereng.nl

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief