Nieuws

Ook klein- en middenbedrijf is nodig voor sterker techniekonderwijs

“Het Kennemer College ondersteunt basisscholen bij het geven van techniek. En dan niet alleen groep 8, maar al vanaf groep 5”, vertelt Gerrit Veldhuis, teamleider Techniek bij het Kennemer College uit Beverwijk. “Met behulp van het geld dat vrij komt vanuit de overheid door het programma Sterk Techniek Onderwijs hopen wij structureel techniek op alle basisscholen in onze omgeving te kunnen ondersteunen. Wij willen graag de band versterken en bieden graag onze hulp.”


Het Kennemer College beroepsgericht is zich bewust van de tekorten aan technisch personeel en dat dit voor leerlingen een heel goed perspectief kan bieden. Gerrit: “Het is duidelijk dat er te weinig leerlingen voor techniek kiezen. Ook onze vmbo-leerlingen die na leerjaar 2 een profielkeuze moeten maken kiezen vaak niet voor techniek. Door het verbeteren van de oriëntatie op het vmbo in leerjaar 1 en 2 hopen wij daar verandering in te brengen. Verder lijkt techniek nog steeds een “jongensding” te zijn. Terwijl de meisjes die op het Kennemer College voor techniek gekozen hebben het fantastisch vinden. Zij staan echt hun mannetje in de klas, de jongens hebben respect voor deze meiden. In groter verband zien wij dat er op de basisscholen techniek niet altijd voldoende aan bod kan komen. Zo hoorde ik laatst van een basisschoolleerkracht dat lokalen die voor techniek gebruikt worden vaak door de gemeente gezien worden als leegstand, en dat ze een dergelijk lokaal dan bestemmen voor ander gebruik. Hier moet verandering in komen.”

 

Met het Sterk Techniek Onderwijs samenwerkingsverband hoopt Gerrit ook het klein- en middenbedrijf mee te nemen: “Ook het mkb staat te springen om mensen. Hun inbreng is wellicht op kleinere schaal, maar daarom niet minder belangrijk. Met bijvoorbeeld beschikbaar stellen van een goede stageplek met begeleiding voor één leerling zijn we ook al erg geholpen. Of door sponsoring, maar het kan ook door het beschikbaar stellen van restmateriaal. Bijvoorbeeld een bedrijf die liften bouwt en aluminium delen als restmateriaal overhoudt. Daar zijn wij erg blij mee. Voor ons is ieder bedrijf die ons helpt, groot of klein, belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op een toekomst in de techniek.”

 

Op dit moment vormen de stagebedrijven een belangrijke partner voor het Kennemer College. Gerrit: “Veelal zijn dit bedrijven waarmee al een relatie was voordat Techport werd opgericht. Nu Techport zich nadrukkelijker profileert en actief bezig is om scholen met bedrijven te verbinden zal dit zeker voor ons een uitstekende mogelijkheid zijn om onze bedrijvenkring te vergroten. Onze leerlingen hebben daar belang bij, er zijn nieuwe initiatieven in de regio, innoverende bedrijven waar wij graag onze leerlingen in contact mee willen brengen. Techport is daarin onze partner.”

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief