Nieuws

Rondetafelsessie po-vo

Alle leerlingen in het primair onderwijs hebben een goed beeld van technologie en daarnaast kiezen 4 op de 10 leerlingen voor een technische vervolgopleiding: dit zijn een paar van de doelen voor de komende jaren voor Techport.


Om hier handen en voeten aan te geven, organiseerde Techport een speciale editie van de Techport Innovation Tribe met het primair en voortgezet onderwijs.

Op 7 februari kwamen schooldirecteuren, beleidsmedewerkers en docenten samen in het Technolab in SHIP. Tijdens de tribe dachten de deelnemers mee over het huidige aanbod van technisch onderwijs en de kansen die zij hierin zien. Daarnaast werd ook nagedacht over professionalisering van leerkrachten en de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. Een van de kansen is om het aanbod van Techport meer bekend te maken onder leerkrachten. Ook wordt het opzetten van een structurele routing van het primair naar het voorgezet onderwijs als een grote kans gezien. De input van de sessies wordt verwerkt in het meerjarenplan van Techport.

De volgende bijeenkomst is op 4 april aanstaande. Wil je meedenken over professionalisering van leerkrachten of input geven op programma’s van Techport en vooral: wil je in gesprek zijn met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en met andere directeuren, docenten en beleidsmedewerkers van het primair en het voortgezet onderwijs? Meld je dan hier aan. 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief