Nieuws

Leerlingen uit de IJmond de vaardigheden leren die aansluiten op het bedrijfsleven

Op woensdag 23 januari bezochten schooldirecteuren uit de IJmond de kick-off van het project ‘Alle Kansen Labs’ in het Makers Lab van Tata Steel.


Doel van de Alle Kansen Labs is om leerlingen uit de IJmond een rijke leeromgeving te bieden waarin ze kunnen onderzoeken, ontdekken en ondernemen met eigentijdse middelen. Hierbij is de inrichting van de labs belangrijk en moet sterk de nadruk worden gelegd op de integratie met de bestaande vakken.

 

De initiator van het lab bij Tata Steel en de motor achter diverse challenges, zoals de RC Cup en de Sail Challenge, is Ed Stoete. Hij heeft tijdens de Kick-off een eerste aanzet gegeven voor het succesvol inrichten en gebruiken van een Alle Kansen Lab. Een belangrijk advies in zijn verhaal is om verbinding te zoeken met het bedrijfsleven. Ed: “Natuurlijk is het mooi als we via bedrijven financieel gesponsord worden voor de inrichting en het onderhoud, maar de functie van de labs wordt des te sterker als we daadwerkelijk integratie met het bedrijfsleven kunnen bewerkstelligen”. Bedrijven kunnen input geven over welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor hun (nieuwe) werknemers. Door middel van betekenisvolle opdrachten kan er in het Alle Kansen Lab worden werken aan deze kennis en vaardigheden. De Alle Kansen Labs zijn op deze manier ook van waarde voor het bedrijfsleven. Zo wordt de vraag om sponsoring van een andere orde. Bedrijven kunnen zichzelf dan niet alleen herkennen in de spullen, maar ook in het onderwijsaanbod in het Alle Kansen Lab.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief