Nieuws

Jaarconferentie Techniekpact 2019

Bent u benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek? Komt u dan naar de Techniekpact Jaarconferentie op maandag 20 mei bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! Ontdek via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers en overheden investeren in TechTalent!


In de TechTracks wordt u in een sneltreinvaart meegenomen. Langs een spoor van korte prikkelende pitches tot een inspirerende demo of succesverhaal. Waarbij alle facetten van Instroom, Opleiden en Behoud van TechTalent aan bod komen. En uiteraard met een kijkje achter de schermen bij de fabriek van de toekomst, de Brainport Industries Campus!

 

Programma

12.30 uur:  aanvang netwerklunch
13.30 uur:  plenaire opening 
14.30 uur:  de campus in voor TechTracks, Techtalks en Techlounge
16.30 uur:  plenaire afsluiting
17.00 uur:  netwerkborrel en Grab-and-Go dinner 
19.00 uur:  einde programma

Aanmelden kan via de registratiesite van Techniekpact 2019 of kijk voor meer informatie op www.techniekpact.nl/congres

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief