Nieuws

Innovatie start met samenwerken

 

Onze wereld globaliseert en digitaliseert. Steeds meer diensten worden digitaal aangeboden. "Om maximaal gebruik te maken van zulke diensten zullen we ons anders moeten organiseren dan we gewend zijn. Minder rigide en meer focus op resultaat. Kortom een aanpak die wendbaarder, flexibeler, sneller en resultaatgerichter is." zegt Mark Denys, Director Technical bij Tata Steel in IJmuiden en voorzitter van Techport.

 

Mark vertelt: "Dat bereik je door samen te werken in netwerken, tijdelijke teams met beslissingsruimte en zelforganisatie. Teams met een sterke focus op innoveren, implementeren, evalueren en zo stap voor stap resultaat opleveren. Deze manier van werken zien we terug in de activiteiten van Techport. Zoals bijvoorbeeld de Techport Innovation Tribes gericht op het maken van een community van innoveerders: het in contact brengen van probleem-eigenaren en probleemoplossers in een ongedwongen, creatieve sfeer. Ongedwongen, maar wèl serieus; want als we niet vernieuwen dan hebben we geen bestaansrecht. Dit is het tijdperk van de digitale revolutie die niet aan de IJmond voorbij zal gaan. Kijk bijvoorbeeld naar de ondernemer Elon Musk. Door zijn betrokkenheid in Paypal, SpaceX, Tesla, SolarCity en Hyperloop is hij persoonlijk verantwoordelijk voor het opschudden van 'traditionele' industrieën zoals banken, ruimtevaart, automobiel, energie en transport. Geen sector is veilig voor deze digitale revolutie! Innoveren om te overleven is de sleutel. En daar hebben we elkaar hard bij nodig. Sluit je daarom aan bij Techport en bouw mee aan de toekomst!"

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief