Nieuws

Het ontstaan van Techport

Techport werd in 2013 opgericht met het doel de economische groei en de weerbaarheid van de IJmond regio te vergroten.


De IJmond regio (bestaande uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsenligt in de Metropoolregio Amsterdam en staat nationaal bekend om de vele maak- en onderhoudsindustrie doordat het de thuisbasis is van grote bedrijven als staalgigant Tata Steel en papierfabriek Crown Van Gelder en van de vele toeleveranciers gespecialiseerd in maak- en onderhoudsindustrie. Technologie is in de regio overal zichtbaar en tastbaar. Door de jarenlange aanwezigheid van de industrie is er veel specialistische technologische kennis aanwezig. Kennis die tevens ingezet wordt voor het onderhoud van installaties in de offshore, haven en windparkenEen aanzienlijk deel van de inwoners van de gemeenten werkt ook in de maak- en onderhoudsindustrieDaarnaast wordt technologie op veel scholen aangeboden en is mogelijk om in de regio een technische opleiding te volgenVoor technologie moet je in deze regio zijn.   
 
In 2013 werd duidelijk dat het nationale tekort aan technici ook de IJmond regio raakt. Onder andere de opkomst van populaire opleidingsrichtingen zoals economie kiezen minder jongeren voor de techniek. Ook hebben bedrijven te maken met onder andere vergrijzing waardoor specifieke technologische kennis verdwijnt. Daarnaast gaat de opkomst van nieuwe technologieën zoals robotisering en digitalisering zo snel dat de huidige opleidingen de aansluiting dreigen te missen bij de bedrijven en de technologie van de toekomst. 

  
Dit was de aanleiding voor partijen vanuit het bedrijfslevenoverheid en onderwijs om de handen ineen te slaanTechport werd opgericht door de gemeente Velsenprovincie Noord-Holland, ROC Nova College en de bedrijven Zwart Techniek, Crown van Gelder en Tata Steel. In vijf jaar tijd is Techport uitgegroeid tot een netwerk van bedrijvenoverheid en onderwijs waarbinnen partijen samenwerkenkennis delen en overleggen om zo de maak- en onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam klaar te maken voor de toekomst. 
 
 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief