Nieuws

Hackathon Mens & Machine

Op woensdagmiddag, 13 februari 2019 organiseert het Centrum voor de Kunsten Beverwijk voor de tweede maal een hackathon in het Kennemer Theater. Een hackathon is een bijeenkomst waarin gezamenlijk naar creatieve en innovatieve oplossingen wordt gezocht voor vraagstukken en problemen. Het thema deze editie is ‘Mens & Machine’, zeer relevant in sectoren als zorg, onderwijs, maar ook industrie en duurzaamheid.


De challenges zijn bekend en de creatiefste Beverwijkers staan klaar om deze op te pakken. Met coaching van kunstenaars als Marije Gertenbach, Michiel Bakkum en Stella van Lieshout buigen kinderen van de basisscholen zich tijdens de Hackathon Mens & Machine over de grote vraagstukken waar we voor staan.

 

Wat kun je met een hyperloop?

 

De vraagstukken worden aan de kinderen aangeboden in de vorm van realistische challenges die organisaties uit Beverwijk presenteren. Zo vraagt Tata Steel aan de kinderen om mee te denken over de hyperloop, een buis waarin je duurzaam kunt reizen met een snelheid van duizend kilometer per uur. Techport wil met de hackathon wel een soort Raad van de Kinderen in het leven roepen die het onderwijs in de techniek aantrekkelijker moet maken. “We moeten in de toekomst immers kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar technisch personeel voor de maakindustrie in Beverwijk”’ aldus de gemeente Beverwijk. Zeer relevant en absoluut uitdagend voor de kinderen.

 

Andere challenges zijn van Natuur- en Milieu Educatie en OPO-IJmond die zich afvragen of je robots in kunt zetten in respectievelijk de natuur en het basisonderwijs. Heliomare vraagt de kinderen mee te denken over techniek en robots als hulpmiddelen voor mensen met een handicap en Beverwijk Fit & Actief wil onderzoeken hoe je techniek en computergames in kunt zetten om mensen aan het sporten te krijgen.

 

Allemaal maatschappelijke en relevante vraagstukken waar de kinderen graag hun fantasie en vrije geest op los willen laten. Mark van der Jagt, projectleider van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk: “Bij de hackathon vorig jaar bleek dat juist het vermogen van kinderen om buiten de lijntjes te kleuren erg stimulerend is om tot een creatieve en innovatieve oplossing te komen.”

 

Kinderen ontwikkelen creatief manifest

 

De aanbevelingen die uit de hackathon voortkomen, bundelen de kinderen onder leiding van tekenaar Tjarko van der Pol tot een creatief manifest dat aangeboden zal worden aan de bedrijven, de gemeente en haar inwoners. Meer informatie over dat manifest en de hackathon Mens en Machine is te vinden op www.creatiefmanifest.nl.

 

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief