Nieuws

Hackathon bij Centrum van de Kunsten Beverwijk

Hoe maken we techniekonderwijs leuk voor kinderen? Deze vraag stond centraal bij het Techport dilemma tijdens de hackathon Mens & Machine op 13 februari bij het Centrum van de Kunsten in Beverwijk.


Zestig kinderen van 8 tot 10 jaar namen deel aan de hackathon en gingen in groepjes aan de slag met zes dilemma’s die zijn ingebracht door het bedrijfsleven en instellingen.

 

Techport is er voor het aanwakkeren van techniektalent. Als meer kinderen kiezen voor techniek blijft de maak- en onderhoudsindustrie in onze regio bestaan. Deze hackathon was de uitgelezen kans voor Techport om van kinderen zelf te horen hoe zij techniekonderwijs nu ervaren en hoe we dit aanbod nog beter kunnen laten aansluiten. Zo gingen zij aan de slag met het idee om een Mad Science lokaal te maken. Aan Techport nu de taak om het bedrijfsleven, onderwijs en overheid te betrekken bij het oppakken van deze ideeën om zo gezamenlijk het aanbod van techniekonderwijs in onze regio te verbeteren.

 

Meer weten? Neem contact op met programmaleider Danielle van der Mark

 

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief