Nieuws

Dé Brainport van de maak- en onderhoudsindustrie

“De IJmond is het epicentrum van de maakindustrie. De unieke ligging, de monding van het Noordzeekanaal, de plek waar echt nog wordt gemaakt, de positie binnen de Metropoolregio Amsterdam. We hebben goud in handen! En dit moeten we koesteren en behouden”, zegt Jeroen Verwoort, wethouder havens en economische zaken gemeente Velsen.


Als lid van de stuurgroep van Techport is Jeroen nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Techport. “Er is een enorme vraag naar technisch personeel in onze regio. Daarnaast merk je dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt soms nog wel beter kan. Naast het verbinden van bedrijven is Techport ook hier verantwoordelijk voor. Wij jagen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheden aan om samen te werken.” Jeroen wil vooral ook meer waardering voor de techniek. “Veel mensen denken bij techniek nog steeds aan de zware, vieze beroepen. Maar techniek is juist duurzaam, high tech en enorm innovatief. Ik geloof dat wij de Brainport kunnen worden van de maak- en onderhoudsindustrie in onze regio. En hiervoor zijn we op de goede weg. We zijn als Techport de fase van opstarten voorbij. We zijn aan het groeien, met het team, maar ook in het netwerk. Er ontstaan innovaties, samenwerkingen en zelfs speciale opleidingen.”


Jeroen vindt het belangrijk om ook persoonlijk betrokken te zijn: “De reden dat ik ooit de politiek in ben gegaan komt samen in Techport. Ik ben zelf een techneut. Ik hou van innoveren. Dingen ontdekken die te groot zijn om zelf te snappen, die groter zijn dan jezelf. En als overheid moet je dit faciliteren en de infrastructuur bieden om te kunnen innoveren en te groeien. En dit bieden wij met Techport! Maar we kijken ook al verder. Zo gaan Techport en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) nauw samenwerken. De windsector biedt enorme kansen voor de regio en hier komt, vooral in het onderhoud, een groot stuk techniek bij kijken. Dat betekent ook weer extra technisch personeel. Door krachten te bundelen en te kijken hoe we het bedrijfsleven en onderwijs aan elkaar kunnen koppelen werken we aan de maak- en onderhoudsindustrie van de toekomst.” 

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief