Nieuws

Column Henno: D66 in het werkveld

Vrijdag 22 februari 2019 bezocht Sophie in ’t Veld, D66-lijsttrekker voor het Europees Parlement Techport. Tijdens dit werkbezoek heeft zij met ongeveer 25 regionale collega-politici het Field Lab Smart Maintenance bezocht. Het Techport Field Lab Smart Maintenance is een omgeving waar kan worden getest en geanalyseerd.


Er kunnen straks simulaties worden gedaan met pompen, elektromotoren, rollen en lagers. In deze proeffabriek zijn ook verschillende softwaresystemen onder gebracht op één platform om samenwerking te faciliteren. Binnenkort wordt het Field Lab in gebruik genomen; hou onze website en socials in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

 

Techport heeft een nauwe band met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Dit is, net als Techport, een netwerkorganisatie met het doel om offshore wind te versterken in de Metropoolregio Amsterdam. Wij zien veel kansen om voor samenwerking met AYOP en in een aantal projecten ook echt samen op te trekken. Binnenkort komen wij terug op deze samenwerking en hoe ook ons netwerk hiervan kan profiteren.

 

Als programmateam zijn wij bezig met het opstellen van een meerjarenplanning. Er zijn verschillende strategiesessies gehouden en worden onze plannen getoetst binnen het netwerk, o.a. tijdens rondetafelsessies met scholen, ondernemers en bedrijven. Ik verwacht het meerjarenplan eind april te kunnen presenteren.

 

Henno van Horssen

Programmamanager Techport

henno.vanhorssen@techport.nl

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief