Nieuws

Wethouder Brigitte van den Berg bezoekt Techportschool

Hoe geeft basisschool De Sleutelbloem uit Beverwijk; sinds oktober 2019 Techportschool, leerlingen een stevige basis voor hun toekomst in de maatschappij? Daar was Brigitte van den Berg, wethouder met o.a. in haar portefeuille Onderwijs, zeer benieuwd naar. Getipt tijdens het Techport Netwerkevent kwam de Wethouder in de drukke periode voor de kerstvakantie langs voor een kijkje in de keuken om te ervaren hoe talentontwikkeling van leerlingen op de Sleutelbloem vorm krijgt.


 

Angelique De Vries is directeur van basisschool de Sleutelbloem, zij vertelt: “Ook juist in de aanloop naar Kerstmis is het goed om te zien dat thematisch onderwijs het onderzoekend leren stimuleert en dat het gaat om positieve leerervaringen, kansengelijkheid en succesbeleving”.

Op de Sleutelbloem worden de lessen wereldoriëntatie, techniekonderwijs en cultuureducatie verwerkt in een thema en dat is nu dus de kerstperiode. Daarbij werken leerkrachten vakoverstijgend, waardoor er een betere samenhang is tussen de vakgebieden. Angelique: “De Sleutelbloem werkt in plaats van met één leraar voor de klas, met onderwijsteams van telkens twee leerjaren. De leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires vormen deze onderwijsteams. Onze leerlingen zijn bij de start van het schooljaar ingedeeld in een mentorgroep, met 1 of 2 mentoren. Na de start in de mentorgroep krijgen de leerlingen vakgerichte instructies aangeboden die passen bij hun eigen niveau. Tijdens het thematisch werken is er ruimte voor leerlingen om zich op basis hun eigen interesses in te schrijven voor verschillende lessen. Er is hierbij bewust gekozen voor de inzet van vakdocenten. Voor de technische lessen werken we samen met een vakdocent van het Technisch College Velsen. Hij geeft elke maandagochtend les op onze school en bedenkt opdrachten waar wij als basisschool nooit op zouden komen, terwijl deze heel goed uitvoerbaar zijn met leerlingen uit bijvoorbeeld groep 3-4. Aan de andere kant ervaart de vakdocent hoe gemotiveerd en positief jonge leerlingen staan tegenover technologie en hoe anders de dynamiek is in het basisonderwijs!”

Geïnspireerd door Techport, zocht Angelique de samenwerking met het Technisch vmbo en kwam zo terecht bij het Technisch College Velsen. Dat doet zij vanuit visie en ambitie waarbij ze duidelijke keuzes maakt. Angelique: “Wij zoeken projecten en activiteiten die passen bij de thema’s die wij voeren. Het kan dus ook betekenen dat we soms heel bewust niet aan bepaalde programma’s meedoen, ook al zijn ze inhoudelijk goed. Het moet wel aansluiten bij onze leerlingen en onze manier van onderwijs”.


Toen Angelique drie jaar geleden als directeur begon op De Sleutelbloem, merkte zij dat haar leerlingen vaak uitstromen naar het vmbo maar opvallend genoeg nog niet in de richting Techniek. Terwijl juist in de maak- en onderhoudsindustrie in de IJmond een mooie toekomst ligt, waarin hun talenten goed benut kunnen worden. Talenten die je eerst moet ontdekken en ontwikkelen. Angelique: "Vandaar dat wij al beginnen met techniek in de kleuterklas”.

De Wethouder heeft het werkbezoek als zeer geslaagd ervaren. Brigitte van de Berg vertelt: "Deze leerlingen leren en leven in een omgeving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Vormgeven van een eigen identiteit en bijbrengen van grote mate van zelfstandigheid is hierbij erg belangrijk”. Het is haar ook opgevallen dat leerlingen van de Sleutelbloem veel bewegingsvrijheid hebben en dat dit een hele positieve flow geeft binnen de school." Angelique vult aan: “Die bewegingsvrijheid hebben onze leerlingen ook nodig. Grappige bijkomstigheid: het toiletbezoek van onze leerlingen is door onze manier van werken stukken minder geworden!"

Techport maakt zich samen met zijn partners sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie in de IJmond en de metropoolregio Amsterdam. Om dat te bereiken creëren we een sterk regionaal ecosysteem van ondernemers, onderwijs en overheid, waarbij samenwerken de norm is. In 2019 sloten 21 scholen in de IJmond zich aan bij Techport, waaronder KBS De Sleutelbloem. 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief