Nieuws

Onderwijs meets bedrijfsleven

Directeuren, beleidsmedewerkers, docenten van primair en voortgezet onderwijs en vertegenwoordigers van bedrijven uit de Techportregio kwamen samen tijdens de 3e Rondetafelsessie ‘Kiezen voor Technologie op donderdag 4 april jl.. We waren deze ochtend te gast bij MHI Vestas Offshore Wind in IJmuiden. MHI Vestas verzorgt onder andere het onderhoud van offshore windturbines.


In deze sessie is er gebrainstormd over op welke manier bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan technologiepromotie en structureel W&T-onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en hoe Techport daarbij kan helpen.

Alle deelnemers zien het belang van een regionaal ecosysteem, met Techport als aanjager en verbinder. Samen met bedrijven uit de regio willen scholen hun leerlingen uiteenlopende leerervaringen bieden en de verbinding maken tussen schoolvakken en het werkzame leven in de regio. Het doel is dat leerlingen daardoor een gedegen keuze kunnen maken voor een toekomstige opleiding of loopbaan en dat ze zich meer bewust worden van de regio waarin ze leven, de kansen die er liggen en hun bijdrage aan deze regio.

De deelnemers bespraken onder andere hoe het bedrijfsleven kan helpen bij de integratie van gastlessen en bedrijfsbezoeken in het onderwijsprogramma. Met daarbij steeds de vraag: wanneer is het waardevol voor het bedrijf, de leerling en de leerkracht en welke randvoorwaarden kan Techport bieden? Ook werd er input gegeven op de vraag hoe het bedrijfsleven kan bijdragen aan de professionalisering van de leerkracht op het gebied van techniekonderwijs.

De input van de deelnemers aan deze rondetafelsessie wordt verwerkt in het meerjarenplan 2019-2022 van Techport. De presentatie van het definitieve plan zal naar verwachting plaatsvinden in de rondetafelsessie van juni 2019.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief