Nieuws

Vijfde Techport Innovation Tribe: bundeling krachten bij Hyperloop

“We kunnen het niet alleen”


Personen en goederen scheren in de nabije toekomst met een snelheid van ruim duizend kilometer per uur door een vacuüm gezogen buis. De Hyperloop is een schoon, snel en nieuw vervoersconcept. Toekomstmuziek? Niet als het aan Techport of Tata Steel ligt. Samen organiseerden ze de vijfde Techport Innovation Tribe op 25 april.

 

Hyperloop

Pods scheren met een topsnelheid van ruim duizend kilometer per uur door een bijna vacuüm buis: de hyperloop. Dit nieuwe vervoersconcept is gericht op supersnel transport over lange afstanden. De Hyperloop kan een duurzaam en goedkoop alternatief zijn voor bijvoorbeeld het vliegtuig en de hogesnelheidstrein. Elon Musk (o.a. oprichter van SpaceX en Tesla) is de drijvende kracht achter het vervoersmiddel Hyperloop*. Om de ontwikkeling van de Hyperloop een impuls te geven heeft SpaceX de ‘Hyperloop Pod Competition’ georganiseerd. Deze wedstrijd gaat in op het ontwerpen, bouwen en testen van een capsule (Pod) in een lagedrukbuis**. Door de nagenoeg vacuüm buis ontbreekt de luchtweerstand.

Tijdens de vijfde Innovation Tribe van Techport kwam de Hyperloop uitgebreid aan bod. Rond half vijf druppelden de nieuwsgierige deelnemers de conferentiezaal van Tata Steel binnen. Naast werknemers van Tata Steel waren er ook geïnteresseerden van andere bedrijven aanwezig, zoals de maakindustrie, TU Delft en de Stichting Bouwen met Staal. De deelnemers hadden allemaal dezelfde motivatie: meedenken over het nu nog futuristisch klinkende ‘Hyperloop Project’. Degene met het beste idee zou een prijs ontvangen: een stalen tube, op een kunstige manier gedeeltelijk in elkaar gedrukt. Gecreëerd en beschikbaar gesteld door Tata Steel.

 

Kennisdeling

Theo Koster, Business Developer bij Techport, startte rond vijf uur met een presentatie. Hij ging in op de mogelijkheden tot samenwerking en kennisdeling. “Daar waar andere groepen zich richten op het ontwerp van de Pods, gaan wij ons concentreren op de buisconstructie. Doelstelling van deze ‘Tribe’ is het bij elkaar brengen van ondernemers, elkaar helpen en komen tot versnelde innovaties. Het zou mooi zijn als we bedrijven kunnen enthousiasmeren die iets willen bijdragen aan dit project. Dat kunnen competenties zijn of aanbevelingen naar andere bedrijven.”

Paul de Vries, General Manager Process Development bij Tata Steel, bracht de uitdagingen omtrent het project aan het licht: “Hoe werkt het concept? Hoe kan de buis zowel licht als sterk zijn? Waar moet aan gedacht worden bij de railconstructie en het magnetische veld? Hoe zit het met zaken als veiligheid, duurzaamheid en kosten?” Joost van der Lans, projectmanager bij Tata Steel, vertelde  aan welke eisen de buis zou moeten voldoen en legde vervolgens de vraag neer: “Hoe moet de buis eruit komen te zien?”. Hij zoomde in op onder andere de buisconstructie, de rails en andere uitdagingen, zoals bochten in het traject. Na het bekijken van de presentaties en films gingen de deelnemers geïnspireerd aan de slag.

 

Samenwerking

Een samenwerking tussen R&D, het projectenbureau van Tata Steel genaamd PTC en de afdeling Technical binnen Tata Steel is al bezig met het project Hyperloop en voorziet een belangrijke rol in bijvoorbeeld de voorziening van staal voor bijvoorbeeld de buisconstructie. Het grote staalbedrijf in Velsen-Noord vindt samenwerking met andere bedrijven eveneens belangrijk. “We kunnen het niet alleen. Er is samenwerking met andere bedrijven nodig om tot mooie ideeën te kunnen komen”, aldus Paul de Vries.

Tata Steel werkt op het ogenblik aan een prototype van het buisconcept. Nadat het prototype succesvol is gebleken, zal deze worden opgeschaald naar ware grootte en een lengte van dertig meter. In de toekomst ziet het staalbedrijf graag zijn buisconcept gerealiseerd in een drie kilometer testtraject in Nederland. Paul: “We zijn misschien niet het eerste land dat werkt aan de Hyperloop. Maar we willen wel het eerste land zijn met een testtraject van drie kilometer.”

 

Prijs

Verschillende brainstormsessies werden begeleid door Joost van der Lans, afgewisseld met ruimte voor een broodje en een drankje. De uitgewerkte schetsen werden naast elkaar op de muur gehangen. “Veel mooie ideeën beginnen met blanco vel papier.” De deelnemers presenteerden vervolgens de meest fantastische oplossingen: van een dubbelwandige buis met honingraatstructuur, transparante buizen tot aan een buis-in-een-buis concept. Uiteindelijk bereikten zes ideeën de finale, met tot de verbeelding klinkende namen als: ‘Sandwich’, ‘Wals’, ‘Twee helften’ en ‘Braided Tube’.

Het idee van Kevin Verwer (Director Business Development bij Blok Group, Velsen-Noord) kreeg de meeste stemmen. De deelnemers vonden zijn idee van de ‘Braided Tube’ een innovatieve oplossing, die bij zou kunnen dragen aan de ontwikkeling van de Hyperloop. Met gepaste trots nam hij een fraaie stalen prijs in ontvangst. “Het idee van de Braided tube is afgeleid van een toepassing in de luchtvaart, waarbij draden in elkaar weven en materialen kunnen worden gecombineerd”, aldus Kevin.

Vervolgens werkten de deelnemers diverse details van het winnende idee uit. Theo sloot rond zeven uur de Tribe af: “Mijn droom is het stimuleren van een samenwerking tussen bedrijven, waardoor innovatieve ideeën en projecten in een stroomversnelling komen. Het zaadje is geplant.”  Paul vulde aan: “Alle ideeën zijn welkom. Laten we de contacten warm houden en uitbreiden.”

Ondertussen is op 30 mei een intentieverklaring getekend om de ontwikkeling van Hyperloop breed te steunen. Een Nederlands initiatief van de firma Hardt, waar ook Royal IHC, Koninklijke BAM en Tata Steel bij betrokken zijn.

Mogelijk komt er in de toekomst een volgende Techport Tribe over de Hyperloop. Wilt u ook meedenken over het prestigieuze Hyperloop Project? Mail dan naar: Theo.Koster@techport.nl

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief