Nieuws

Velsen: Twee miljoen voor innovatiefonds

De gemeente Velsen stelt € 2.000.000, - beschikbaar voor innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie. Donderdag 1 maart treedt het fonds in werking. Vanaf dat moment kan het Velsens midden- en kleinbedrijf (MKB) verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie subsidie aanvragen voor product- en procesinnovatie.


De subsidie kan worden gebruikt voor de inzet van personeel en investering in installaties gekoppeld aan het innovatieproject. Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor maximaal 60% van de kosten van de innovatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Zowel bij een individuele aanvraag als een project met meerdere aanvragers geldt een limiet van € 200.000, - per innovatie. Binnen 6 maanden na verlening dient het innovatieproject gestart te zijn.
De gemeente Velsen beoogt met het fonds de innovatiekracht bij het MKB te stimuleren en daarmee te investeren in het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie, de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de creatie van banen in sectoren van de toekomst.

Meer informatie over het innovatiefonds is te vinden op: www.innovatiefondsmkbvelsen.nl

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief