Nieuws

Velsen: Twee miljoen voor innovatiefonds

De gemeente Velsen stelt € 2.000.000, - beschikbaar voor innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie. Donderdag 1 maart treedt het fonds in werking. Vanaf dat moment kan het Velsens midden- en kleinbedrijf (MKB) verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie subsidie aanvragen voor product- en procesinnovatie.


De subsidie kan worden gebruikt voor de inzet van personeel en investering in installaties gekoppeld aan het innovatieproject. Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor maximaal 60% van de kosten van de innovatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Zowel bij een individuele aanvraag als een project met meerdere aanvragers geldt een limiet van € 200.000, - per innovatie. Binnen 6 maanden na verlening dient het innovatieproject gestart te zijn.
De gemeente Velsen beoogt met het fonds de innovatiekracht bij het MKB te stimuleren en daarmee te investeren in het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie, de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de creatie van banen in sectoren van de toekomst.

Meer informatie over het innovatiefonds is te vinden op: www.innovatiefondsmkbvelsen.nl

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief