Nieuws

11 juni vindt de 7e Techport tribe ENCI plaats!

Met smart maintenance levensduur installatie ENCI verlengen.


Op 11 juni wordt bij de cementfabriek ENCI in Velsen-Noord de 7e Techport Tribe gehouden. Deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar slimme oplossingen te bedenken om de levensduur van de verticale transporteur (Elevator) van natte slak te verlengen.

 

Om een indruk te krijgen, het gaat om een installatie van circa 30 meter hoog, bestaande uit een plaatstalen omkasting met daarbinnen een kettingtransporteur  waaraan de transportbakken hangen. Tijdens het verticaal transporteren van het natte warme slak ontstaat er, als gevolg van de chemische samenstelling van de slak inwendig een corrosief klimaat.

 

Thema’s die tijdens de Tribe aan de orde komen zijn slimme constructieve oplossingen, nieuw materiaalgebruik en corrosie-aanpak. Daarnaast is de kennis van smart maintenance toepassingen nodig. Op welke kritieke plaatsen zou je sensoren kunnen plaatsen die de onderhoudstoestand van de installatie monitoren, zodat onderhoud zich optimaal laat plannen.

 

Eén en ander zal moeten leiden tot een aanzienlijke kostenreductie van de Total Cost of Ownership van de installatie. Kortom een pittige maar spannende Tribe.

 

Tijdsplanning:
16.30 uur     Ontvangst - korte inleiding
17.00 uur     Rondleiding door fabriek met focus op verticale transporteur

 

Het dragen van werkschoenen en een veiligheidsbril is op de fabriek verplicht tijdens een rondleiding. ENCI kan deelnemers aan de rondleiding voorzien van een veiligheidshesje en helm.


17.30 uur     Aan de slag met de Tribe

18.45 uur     afronden en vervolgafspraken

19.00 uur     afsluiting en huiswaarts.

 

Aanmelden kan hier.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Koster, business developer Techport.

 

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief