Nieuws

Techport zet onze regio op de kaart

“Op de evenementen van Techport zie ik steeds weer de trots en passie die de ondernemers, maar ook de scholen uit onze regio uitstralen.


Techport stimuleert dit en is voor mij de schakel tussen deze partijen en de overheid, maar ook de partij die kan helpen bij het uitdragen van deze trots. Want hier zijn we in onze regio nog niet altijd goed in”, aldus Marieke van Dijk, wethouder Economische Zaken in Heemskerk.

De wethouder komt door haar portefeuille veel in aanraking met techniek, maar op de vraag of ze zelf technisch is moet ze hard lachen. “Ik ben blij dat er partijen zijn zoals Techport die zich op techniek richten. Techport heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet en een professionaliseringsslag gemaakt. Ik vind dat Techport haar rol ook steeds beter pakt. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Innovation Tribes, waarbij samenwerking tussen bedrijven en studenten wordt gestimuleerd door op een praktische manier een probleem op te lossen. Het jaarplan wat er nu ligt voor Techport is ambitieus, maar het is goed om te zien dat er op een professionele wijze wordt nagedacht over welke doelen Techport wil behalen en hoe ze die willen behalen. Er zijn daarnaast grotere samenwerkingsverbanden binnen Metropoolregio Amsterdam opgezocht en de ontwikkelingen richting Techport Centre worden met beide handen aangegrepen. Je merkt dat het Techport Centre ook steeds meer bij mensen gaat leven. Mensen praten erover, spreken hun ambities uit en zien het belang hiervan in.”


Techport is en blijft nodig voor het promoten van techniek: “In de regio zitten we te springen om goed opgeleid technisch personeel. Ik wil een sterke arbeidsmarkt. Maar we leven wel in andere wereld, de markt is aan het veranderen. Daarom moet Techport scherp blijven en zijn rol blijven pakken om de techniek te blijven promoten. Want er worden zoveel mooie dingen gemaakt in onze regio en dit willen we in de toekomst ook blijven doen. We moeten onszelf ook veel meer laten zien en vertellen wat er in de regio gebeurt. Voor mij is Techport dé partij die dit kan stimuleren en oppakken.”

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief