Nieuws

Makathon Smart Solutions voor Water en Natuur

Dit jaar is het thema klimaatadaptatie.


Klimaatbestendig Noord-Holland

Door klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. Hevige neerslag komt in Nederland steeds vaker voor. Ook moeten we rekening gaan houden met periodes met meer hitte en droogte. Het is van belang om Noord-Holland weerbaar te maken voor deze extreme omstandigheden en te zorgen voor klimaatbestendige oplossingen.

Dit vraagt om actie; als we niets doen kunnen er grote problemen optreden in bebouwde en landelijke gebieden en bijvoorbeeld in de drinkwatervoorziening. Wij moeten met ze allen, zoals provincie, gemeente, waterschappendrinkwaterbedrijven, energieleveranciers, maar ook burgers en met name jongeren in actie komen om oplossingen te bedenken en te realiseren. De nieuwste Smart Technologies bieden mogelijk oplossingen voor nu en in de toekomst. 

Wij zoeken creatievelingen, techneuten, bedrijfskundige, makers en experts om met elkaar in drie dagen veel te leren over klimaatadaptatie en de nieuwste Smart technologie en samen te komen tot ideeen en proof of concepts voor een klimaatbestendig Noord-Holland.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief