Nieuws

Henno van Horssen nieuwe programmamanager Techport

Henno van Horssen is sinds 1 september de nieuwe programmamanager van Techport. Hij krijgt de opdracht om dit samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid naar een nog hoger plan te tillen. ‘Techport ontwikkelt zich naar de volgende fase, waarbij smart maintenance bovenop smart manufacturing meer focus krijgt’, vertelt Van Horssen. ‘Bovendien beogen we om het midden- en kleinbedrijf nóg beter bij al onze initiatieven betrokken te krijgen.’


Omdat er binnen de IJmondiale maakindustrie een tekort aan goed opgeleid technisch personeel is, is Techport al een aantal jaar bezig om de jeugd te interesseren voor techniek én om voor hen een perfect opleidingstraject naar werk te ontwikkelen. Wat dat betreft zal Henno van Horssen (32) zich in zijn nieuwe job als een vis in het water voelen. ‘Ik heb hiervoor onder meer bij Platform Bèta Techniek gewerkt. Dat is een landelijke stichting die, in opdracht van het Ministerie van OCW, projecten en programmas uitvoert, zodat meer jongens en meisjes voor techniek kiezen’, vertelt Van Horssen. ‘Hierbij werd de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de technische sector versterkt. Dat is exact wat Techport binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) doet.’

Overheidsondersteuning
Het vmbo en mbo is wat betreft de zoektocht naar in techniek geïnteresseerde jeugd een speerpunt. Van Horssen is verheugd dat het huidige kabinet recentelijk 100 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om de faciliteiten en de voorwaarden op vmbo-scholen te verbeteren. ‘Ik denk dat dat hard nodig is, omdat de afgelopen jaren hieraan te weinig aandacht is gegeven. De kabinetsinvestering zal een mooie impuls gaan geven om techniek voor vmbo-scholieren interessanter te maken.’

Van Horssen ziet tevens kansen op het gebied van slimme samenwerking. Je wilt natuurlijk state of the art-technieken kunnen aanbieden aan scholieren en studenten. De vraag is: wil je dat allemaal op scholen aanbieden? Of zoek je een slimme samenwerking met bedrijven? Waardoor je in de regio veel interessante faciliteiten aan je studenten kunt aanbieden. Daar ligt nu een mooie kans. Ik wil dan ook snel langsgaan op vmbo-scholen en aanhoren wat hun ideeën daarbij zijn.

Inspireren
De nieuwe programmamanager beoogt tevens een goede samenwerking met ROC Nova College, dat als onderdeel van Techport heel goed ziet welke technische opleidingen nodig zijn en deze dan ook tijdig ontwikkelt. ‘Het ROC heeft een belangrijke regionale functie’, vertelt Van Horssen. ‘We zien namelijk dat in de overstap van vmbo naar mbo én in de overstap van mbo naar bedrijfsleven, daar verliezen we nog jongens en meiden die in eerste instantie wel voor techniek hebben gekozen. Daarop kun je anticiperen door te zorgen dat er een optimale aansluiting is. Dat kan bijvoorbeeld middels goed doorlopende leerlijnen en dat het curriculum van het vmbo goed aansluit op die van het mbo. Bovendien moeten we studenten van het mbo tijdig laten weten wat hen te wachten staat als ze gaan werken. Maar ook andersom: dat het bedrijfsleven goed ziet welke studenten hun toekomstige werknemers worden. Laat studenten veel in contact komen met de kennis en de machines die op dit moment in de praktijk worden gebruikt; dat maakt techniek heel inspirerend.

Techport zichtbaar
Van Horssen weet dat het essentieel is dat ook binnen de MRA en politiek Den Haag de naam Techport bekend is. Ik wil zorgen dat die lijntjes worden versterkt’, zegt hij. Wat dat betreft komt het eerste Techport Netwerk Event van 26 september prima uit. Bij dit event is immers onder anderen ook voorzitter VNO-NCW Hans de Boer aanwezig naast de CEO ASML Peter Wennink en CEO Scheybeeck Dick Burger. Dit zijn zeker goede momenten om Techport zichtbaar te maken. Bovendien komen er ruim 200 regionale bedrijven. Dus de IJmond is binnen de metropool Amsterdam hierbij goed vertegenwoordigd. Zo kunnen er nog meer nieuwe verbanden tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs ontstaan.’

 

(bron: IJmondiaan)

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief