Nieuws

Gezocht: Programmamanager Techport

Stichting Techniek Campus Techport (Techport) is een regionaal samenwerkingsverband van regionale maakbedrijven, overheden en onderwijsinstellingen uit de IJmond en is gericht op het verhogen van de instroom in technisch onderwijs, het vraag-gestuurd inrichten van het technisch onderwijs en het versterken van het innovatief vermogen van regionaal gevestigde bedrijven uit de maakindustrie. Techport is opgericht in 2013 door de gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, ROC Nova College en de bedrijven Zwart Techniek, Crown van Gelder en Tata Steel. De stichting werkt samen met de gehele onderwijskolom (van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs), ruim 60 à 70 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en intermediairs.

Er is een programmabureau dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten van Techport. Wegens vertrek van de huidige manager van dit bureau is er op korte termijn behoefte aan een

Programmamanager Techport

Functieomschrijving
Techport bereidt zich momenteel voor op het zetten van een ‘next step’ in haar ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op het creëren van urgentie, het opstarten van relaties, het bijhouden van die relaties en het opstarten en uitvoeren van (eerste) activiteiten. De projectorganisatie is relatief klein en bestaat uit mensen die parttime verbonden zijn aan Techport. Echter, de ambitie van Techport is groter. Techport heeft de ambitie om uit te groeien tot een ecosysteem, waarin de verschillende initiatieven nauw met elkaar samenhangen. Op dit moment is Techport nog een virtueel netwerk, maar er is sterk behoefte aan een fysieke component.


De verdere ontwikkeling vraagt ook om een nieuwe werkwijze: een programmatische aanpak, ondersteund door een programmabureau met de juiste competenties. Er is aandacht nodig voor een andere governancestructuur, een duurzame financieringsbasis en een organisatie met heldere besluitvormingslijnen. Aan de programmamanager wordt gevraagd als ‘kwartiermaker’ hiervoor de basis neer te leggen. Parallel daaraan wordt de programmamanager ook gevraagd de ‘business te runnen’. Daar horen o.a. als taken bij:

 • ontwikkelen en uitvoeren van een overall programmaplan Techport, waarbij veel aandacht is voor de cross-overs en synergie tussen de programmaplannen van de vier actielijnen (‘leren, kiezen, werken en innoveren);
 • Aansturen van het programmabureau en aanjagen c.q. ondersteunen van de vier programmalijnen;
 • zorgen voor een duidelijke positionering van Techport in de IJmond, in de Metropoolregio Amsterdam en landelijk;
 • Onderhouden en uitbreiden van het bedrijvennetwerken in samenwerking met de business developer;
 • Makel- en schakelaar zijn tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden

De programmamanager wordt direct aangestuurd door de stuurgroep en legt hieraan verantwoording af.

 

Op dit moment bevindt Techport zich in een duidelijke overgangsfase (van Techport 1.0 naar Techport 2.0). Om deze transitie vorm te geven is gekozen voor inhuur van een zzp’er. Een aanstelling op basis van een jaarcontract is (afhankelijk van opzet en invulling) bespreekbaar. Bij wederzijdse tevredenheid over behaalde resultaten en succesvol functioneren is omzetting in vast dienstverband een mogelijkheid. Gezien de zwaarte en complexiteit van de opgave is de aanstelling gesteld op 1 jaar, met een gemiddelde belasting van ongeveer 30 uur per week.

Profiel
We zoeken een stevige persoonlijkheid, in staat om op alle niveaus (operationeel, tactisch, strategisch) het gesprek te kunnen aangaan en te kunnen handelen.

Je beschikt over de volgende vaardigheden en ervaring:

 

 • een academisch werk- en denkniveau
 • uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • spreekt de taal van ondernemers, van onderwijsinstellingen en overheden
 • managementvaardighedenervaring met publiek-private samenwerking
 • ervaring met programmatisch werken
 • netwerker
 • gewend met complexe zaken om te gaan
 • sterke bouwer
 • technisch affiniteit; ervaring in de maintenance- en de maakindustrie is een pre

 De volgende competenties vinden we belangrijk:

 • creatiefverbindend
 • doel- en resultaatgericht
 • initiatiefrijk
 • luisterend
 • open blik naar buiten

  

Reactie
Reacties kunnen tot 22 april 2018 worden gestuurd naar info@techport.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met Fabienne Hendricks (Fabienne.Hendricks@tatasteel.com).

Na een eerste selectie van kandidaten op basis van brief en cv, zal een gesprek plaatsvinden met Fabienne Hendricks, manager Tata Steel Academy en Martie Meijer, concerndirecteur gemeente Velsen. Aan een aantal geselecteerde kandidaten zal worden gevraagd zich via een korte pitch te presenteren aan de leden van de stuurgroep, waarna door hen een keuze zal worden gemaakt. De pitch zal plaatsvinden 25 mei 2018.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief