Nieuws

Field Lab Smart Maintenance Techport van start

Directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland heeft woensdagmiddag het schildje in ontvangst genomen dat hoort bij de oprichting van het Field Lab Smart Maintenance Techport. Dat gebeurde tijdens het drukbezochte Techport Netwerk Event in de Wereld van Staal, een speciaal festivalterrein waar het 100-jarig bestaan van Tata Steel wordt gevierd. Field Lab is een nationale erkenning voor samenwerking op het gebied van innovatie.

De deelnemers aan het Field Lab Smart Maintenance Techport vormen met elkaar een zogenaamde ‘triple helix’, een samenwerking tussen productiebedrijven, onderhoudsbedrijven, start ups, kennisinstellingen en overheden in de Techport-regio. In het ecosysteem wordt gebruik gemaakt van het fysieke Field Lab én het netwerk om slimmere manieren van onderhoud te ontwikkelen, in de markt te zetten en te vertalen naar opleidingen.

Het Field Lab Smart Maintenance Techport richt zich op nieuwe onderhoudsmodellen waarin voorspellingen gedaan kunnen worden op fouten, afwijkingen en falen van lagers, rollen, pompen en motoren. Data van de sensoren in fabrieksinstallaties wordt geanalyseerd en gekoppeld aan informatie over productie, planning en kwaliteit. Het uiteindelijke doel is om het onderhoud 100% voorspelbaar te maken en het productieproces zo in te richten dat ertegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk energieverbruik zo veel als mogelijk wordt geproduceerd.

In de komende jaren gaan diverse industriële producenten en leveranciers, zoals onderhoudsbedrijven en ICT-specialisten, aan de slag in een proeffabriek (het Field Lab) in de Techport-regio en met echte fabrieken. Ook onderwijsinstellingen leveren, als kennisdragers, een bijdrage aan dit ecosysteem. Samen ontwikkelen zij nieuwe businessmodellen en in het verlengde daarvan nieuwe opleidingsmodules.

Het Field Lab vestigt zich in de Tata Academy en start direct met vraagstukken vanuit de industrie. Het eerste vraagstuk komt uit de Koudbandwals van Tata Steel. ,,Je kunt niet continu fabrieksprocessen stilleggen, dus we gebruiken het Field Lab om voor te bereiden, te simuleren en te testen’’, aldus Theo Henrar. ,,Het is voor ons volstrekt helder dat het Field Lab de positie van deze regio als hét centrum van de maakindustrie verder versterkt.’’

Het in aandrijf- en pomptechniek gespecialiseerde bedrijf Facta gaat ook aan de slag met Smart Maintenance. Directeur Jeffrey Schotvanger: ,,In eerste instantie starten we met een installatie die het proces van pompen en elektromotoren stimuleert. Later dit jaar volgt een installatie die slijtage van rollen en lagers in processen nabootst.’’

De deelnemende partners van het Field Lab Smart Maintenance Techport zijn Tata Steel, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Center for Business Analytics, Amsterdam Data Science en de bedrijven Facta, SKF, Semiotic Labs, Van der Eng Labels, Koning en Hartman, Bosma & Bronkhorst, IJssel Techniek en World Class Maintenance. Naast deze ontwikkelaars hebben nog eens 13 partijen de intentie uitgesproken om gebruik te maken van het FieldLab vanuit hun eigen industriële context.

Over de Field Labs

Het verbeteren van gepersonaliseerde zorg in een ziekenhuis door middel van 3D-printing, het experimenteren met nieuwe technologie voor robots in fabrieken en het verzamelen van data bij koeien in de melkveehouderij. Het zijn allemaal vormen van innovatie die de industrie in ons land naar een hoger niveau tillen.

Landelijk zijn door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, FME en Kamer van Koophandel locaties in het land benoemd, waar deze innovaties en technologieën geclusterd worden doorgevoerd; zogenaamde Field Labs Smart Industry. Op deze plekken werken grootbedrijf, mkb en kennisinstellingen samen om nieuwe technieken te testen en worden innovaties marktrijp gemaakt.

Sinds december 2017 heeft ook Techport de status van nationaal Field Lab, als centrum voor slim onderhoud en slim asset management.

Over Techport

Techport is het samenwerkingsverband van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven in de IJmond, gericht op het versterken van de maakindustrie en de energiesector. Techport zet in op een hogere instroom in het technisch onderwijs, een betere aansluiting van het onderwijs en de technische arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunt Techport (groepen van) bedrijven bij innovatieprocessen. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland die actief zijn in deze sectoren.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief