Nieuws

Doe mee met het Hyperloop-project

In het voorjaar organiseerde Techport in samenwerking met Tata Steel een succesvolle Tribe over de Hyperloop, waarbij de focus vooral uit gaat naar de buisconstructies. Op 2 oktober 2018 komt er een vervolg waaraan je kunt deelnemen.


Bij de Hyperloop worden personen en goederen met een snelheid van ruim 1.000 kilometer per uur door een vacuüm gezogen buis getransporteerd. Tata Steel gaat zich, in samenwerking met BAM en Royal IHC, sterk maken om de buisconstructie daarvoor te ontwikkelen. Op 25 april nodigde Tata het Techport-netwerk voor de Innovation Tribe bijeenkomst uit, om mee te doen aan dit hyperloop-project en constructieve ideeën aan te dragen. Om gevoel te krijgen hoe het er toen aan toeging, bekijk dan deze Techport-vlog: https://youtu.be/SaDEITBB_OE.

 

Op 2 oktober komt een vervolg op deze sessie. De deelnemers krijgen dan een terugkoppeling op wat er afgelopen zomer met de ideeën uit de eerste Tribe is gebeurd. Vervolgens wordt een vervolgstap gemaakt met als doel meer gestructureerd met elkaar te gaan samenwerken in een ambitieus innovatieproject. Niet alleen zijn de deelnemers van de eerste Hyperloop Tribe welkom, ook nieuwe participanten zijn welkom.

 

Aanmelden

De Techport Innovation Tribe met thema Hyperloop, het vervolg zal op 2 oktober aan het eind van de middag plaatsvinden. Meer informatie over exacte locatie en tijdstip volgen binnenkort. Wil je deelnemen, dan kun je terecht bij Theo Koster theo.koster@techport.nl of via telefoonnummer 06-50245261.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief