Nieuws

CHOICE

Tijdens een doe-programma met 24 parallelle workshops door mbo-studenten doen 14 jarige ervaring op met onder andere minimaal drie opleidingen in de technische richting. Deelname helpt de leerling tijdens hun lessen Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) een profielkeuze te maken waardoor ze bewuster kiezen of ze bijvoorbeeld wiskunde of Nask behouden in hun vakkenpakket. Meer weten? Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=rvB29ZEWyAE

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief