Nieuws

CHOICE

Tijdens een doe-programma met 24 parallelle workshops door mbo-studenten doen 14 jarige ervaring op met onder andere minimaal drie opleidingen in de technische richting. Deelname helpt de leerling tijdens hun lessen Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) een profielkeuze te maken waardoor ze bewuster kiezen of ze bijvoorbeeld wiskunde of Nask behouden in hun vakkenpakket. Meer weten? Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=rvB29ZEWyAE

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief