Nieuws

Bezoek van een brede delegatie van beleidsambtenaren

Op maandag 29 januari bracht een brede delegatie van beleidsambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek aan Techport. In een programma van vier uur werd de Haagse groep ondergedompeld in de brede range van activiteiten van Techport.


Zo werden de ambtenaren bij de Tata Academy bijgepraat over de uitdagingen van het industrieel bedrijfsleven om continu technologisch te innoveren en de acties vanuit Techport om mensen een leven lang op te leiden.

Aansluitend volgende een rondleiding door de Tata Academy en vervolgden de ambtenaren hun weg naar Sluis Haven Informatie Punt (SHIP). Hier kregen ze een goed beeld van het programma dat in het Technolab aangeboden wordt, een programma dat gericht is op een kennismaking van schoolkinderen met techniek. Tijdens het bezoek was het Technolab volop in bedrijf. Projectleider Danielle van der Mark gaf inzicht in het brede palet van activiteiten van Techport dat moet leiden tot een verhoogde instroom in technisch onderwijs. Als voorbeelden van die activiteiten werden het Promotie Event Techniek IJmond (PET IJmond), de Techport Challenges en het Doe-Programma voor scholen toegelicht.

Als laatste werd een bezoek gebracht aan de sectie Techniek van het ROC Nova College in Beverwijk. Hier kregen de ambtenaren uitgebreide informatie over de opleiding MyTec, waarbij bedrijven (stichting Leer Werken in Techniek) en het ROC Nova College samen werken aan het opleiden van de vakkrachten van de toekomst. Afsluitend gaf Hans Snijders, de vice voorzitter van Techport nog enkele wensen vanuit de regio mee aan de beleidsmakers.

Al met al een zeer succesvol bezoek waarbij Techport zich presenteerde als visitekaartje voor de regio.

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief