Nieuws

Artificial Intelligence voor en met het MKB

We staan aan de vooravond van een innovatiegolf die zijn weerga niet kent en zal doordringen in alle haarvaten van de samenleving.


De impact van Artificial Intelligence (AI) is te vergelijken met de industriële revolutie. ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence, is een initiatief om AI in Nederland een gezicht te geven door onderzoek en bedrijfsleven rondom AI te verbinden met behulp van technologie- en talentontwikkeling.

 

Op 19 oktober van 9.00 – 12.00 willen we met u als MKB in gesprek. Deze ochtend gaat over vragen en antwoorden; over leren en samenwerken; over AI en MKB in Nederland en Amsterdam in het bijzonder.

 

Samen met u willen we de volgende onderwerpen beschouwen

 

-          Wat is ICAI en wat kan het voor u betekenen?

-          Welke kennis uitdagingen heeft u waar AI een rol bij zou kunnen spelen?

-          Hoe kunnen we co-creatie tussen onderwijs, wetenschap en MKB het beste realiseren?

 

U bent van harte welkom!

 

Inloop vanaf 9.00, programma 9.30-12.00 uur

Locatie: Polderzaal, Science Park 201, Amsterdam

Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ai-voor-en-met-het-mkb-50725355905#tickets

 

Bas Beekman (StartupAmsterdam)

Ursula van Zantvliet Rozemeijer, (MeerBusiness Amsterdam)

Pascal Wiggers (Hogeschool van Amsterdam)

Marcel Worring (ICAI / Universiteit van Amsterdam)

 

ICAI (https://icai.ai) is een nationaal netwerk gericht op publiek-private technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief