Nieuws

Artificial Intelligence voor en met het MKB

We staan aan de vooravond van een innovatiegolf die zijn weerga niet kent en zal doordringen in alle haarvaten van de samenleving.


De impact van Artificial Intelligence (AI) is te vergelijken met de industriële revolutie. ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence, is een initiatief om AI in Nederland een gezicht te geven door onderzoek en bedrijfsleven rondom AI te verbinden met behulp van technologie- en talentontwikkeling.

 

Op 19 oktober van 9.00 – 12.00 willen we met u als MKB in gesprek. Deze ochtend gaat over vragen en antwoorden; over leren en samenwerken; over AI en MKB in Nederland en Amsterdam in het bijzonder.

 

Samen met u willen we de volgende onderwerpen beschouwen

 

-          Wat is ICAI en wat kan het voor u betekenen?

-          Welke kennis uitdagingen heeft u waar AI een rol bij zou kunnen spelen?

-          Hoe kunnen we co-creatie tussen onderwijs, wetenschap en MKB het beste realiseren?

 

U bent van harte welkom!

 

Inloop vanaf 9.00, programma 9.30-12.00 uur

Locatie: Polderzaal, Science Park 201, Amsterdam

Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ai-voor-en-met-het-mkb-50725355905#tickets

 

Bas Beekman (StartupAmsterdam)

Ursula van Zantvliet Rozemeijer, (MeerBusiness Amsterdam)

Pascal Wiggers (Hogeschool van Amsterdam)

Marcel Worring (ICAI / Universiteit van Amsterdam)

 

ICAI (https://icai.ai) is een nationaal netwerk gericht op publiek-private technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence.

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief