Nieuws

600 Leerlingen bezoeken eerste Techport Career Day

VELSEN NOORD - Techport organiseerde op 26 september met Tata Steel en Jet-Net & TechNet een speciale editie van de Career Day. Dertig (IJmondiale) bedrijven en onderwijsinstellingen gaven technische workshops aan 600 derdejaars leerlingen uit vmbo en havo. ‘Wij willen jongeren enthousiasmeren over wat technologie is, laten zien waar technologie is en wat ze er zelf mee kunnen’, aldus projectleider van de Career Day, Hans Nooij. “Tijdens deze Career Day is dat zeker goed gelukt.”


Techport Career Day 

De eerste Techport Career Day, die onderdeel uitmaakt van de Techport-programmalijn Kiezen voor Technologie, werd gehouden op het speciale festivalterrein van het 100-jarige Tata Steel. Maar nu de jubilerende staalgigant het eeuwfeest viert, is de vraag of er in de toekomst wel voldoende slimme technische handen woonachtig zijn in de IJmond. Er is immers al jaren een tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel. Daarom initieert Techport meerdere programma’s en events om de jeugd te interesseren voor de mooie technische vakken op school en een baan in de techniek.

 

Interesse uitbouwen

Gelukkig kiezen in de IJmond steeds meer jongeren op het mbo voor technische vervolgopleidingen. De instroom van het technische vmbo blijft echter zowel landelijk als regionaal achter. Aangezien er juist een groei verwacht wordt in het aantal beschikbare stageplaatsen voor leerlingen en vacatures voor technische banen, loopt het tekort aan techneuten verder op.

 

Vmbo

Voor de Techport Career Day werdenuit de vmbo-bovenbouw (KB, TL, GL) derde jaar leerlingen met een technisch profiel uitgenodigd. Deze leerlingen hebben, gezien hun keuze voor een technisch profiel, al interesse in techniek. Het is de uitdaging om deze interesse verder uit te bouwen. Tegelijkertijd waren er workshops voor leerlingen uit 3 havo. Het doel hiervan was om hen het technologisch bedrijfsleven te laten ervaren en hen te interesseren in een profielkeuze, opleiding en carrière in de techniek, technologie en ICT.

 

Breed inzicht
‘Tijdens de Techport Career Day  werden de leerlingen ingedeeld in groepjes van 10 en vervolgens begeleid door een career guide. Dat is iemand vanuit het bedrijfsleven of studie, die de groepjes langs een door ons vooraf bepaalde route brengen van 4 verplichte workshops en één vrije ronde van elk een half uur’, legt Hans Nooij uit. ‘Waarom we de leerlingen slechts één vrije workshopkeuze geven? Anders gaan leerlingen naar iets toe wat ze al kennen of hun interesse reeds heeft. Ze komen nu juist in aanraking met bedrijven en technieken die ze nog niet kennen. Daardoor hopen wij ze enthousiast te krijgen voor ook die kant. Wij geven de leerlingen tijdens  de Techport Career Day dus een breed inzicht  in hun toekomstmogelijkheden.’

 

Vacatures

Vos Gekas & Boot was één van de dertig workshopgevers. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in rotating equipment, deed graag mee. ‘Wij merken zelf ook dat het lastig is om aan goed gekwalificeerd personeel te komen’, zegt Richard Nansink. ‘In onze vestigingen in Beverwijk en Zaandam werken vijftig mensen, maar we zouden er nog wel vijf extra bij kunnen hebben. Daarom is het belangrijk om de jeugd voor de techniek te interesseren.’ Nansink heeft ooit bij een werkgroep voor de NVDO, de Nederlandse Vereniging Doelmatig Onderhoud, gezeten. ‘Destijds bleek uit onderzoek dat ouders die ooit zelf in de techniek hebben gezeten, liever niet willen dat hun kind dat later ook zou gaan doen. Dat beeld moeten we omdraaien. En dat doen we met een Techport Career Day waar we laten zien dat techniek wel degelijk interessant is én dat je er een goede boterham in kunt verdienen.’

Techport Career Day  Techport Career Day

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief