Nieuws

Veel innovatiekracht tijdens tribe-sessie

Tijdens de derde Innovation Tribe Techport bij Crown van Gelder is een recordaantal van 40 mensen in kleine groepjes aan de slag gegaan met een technologisch vraagstuk en een innovatievraagstuk. Dat leidde tot mooie resultaten.


De technische problemsolvers gingen op zoek naar een oplossing voor de ‘staakabelknipproblematiek’ van de Velsense papierfabriek. Tijdens de tribe-sessie van 16 november is de aanpak besproken. Nu werd in de praktijk naar de case gekeken en geprobeerd om kansrijke oplossingen te vinden. ‘We hebben laten zien hoe de kar werkt waarmee wij de staaldraden rond de celstofbalen doorknippen’, aldus case-eigenaar Nanja van der Lelie van Crown van Gelder. ‘Daarna is men onder begeleiding van RockStart aan de slag gegaan met de mobiliteit van de kar, de veiligheid van de kar en een concept zonder kar. Het opvallendste idee was de bouw van een kniptunnel. Dit is een hele creatieve oplossing die budgettair binnen bereik ligt. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan om de knipkar elektrisch te laten bewegen in plaats van handmatig. Het zijn bruikbare ideeën, maar het zetten van de volgende stap is wel een uitdaging. Maar we gaan er zeker werk van maken.’

Het tweede vraagstuk was op het lijf geschreven van de meer strategische en procesgerichte innovators: Definieer een aanpak voor de implementatie van een innovatie - in dit geval de Lightspeed Niet Metaal Insluitsels (NMI) Detector van Tata Steel - op managementniveau en op de werkvloer. ‘Dit vraagstuk was meer een metafoor van hoe je überhaupt een innovatie toepast in een middelgroot of groot bedrijf’, aldus Gerik ten Berge van Techport. ‘Hoe overtuig je het management en de mensen op de werkvloer van de nut- en noodzaak van jouw idee? Om te innoveren is vaak een cultuurverandering nodig en dat vergt een stapsgewijze aanpak. Het is zaak om een breed draagvlak te creëren. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar ook bij je klanten. De algemene conclusie luidde dat de businesscase altijd de basis moet zijn.’ Marijn Benthem van Tata Steel was blij met de aanbevelingen en gaat deze binnenkort bespreken met haar collega’s van de afdeling Costumer Values.

De volgende Innivation Tribe Techport vindt plaats op donderdag 25 januari. Wederom zullen twee innovatievraagstukken behandeld worden, waaronder een vraagstuk van VanDerEng Labels over de ontwikkeling van composteerbare zaadhulzen voor de tuinbouw. De tweede case zal spoedig bekend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de locatie. Voor vragen of voor het aanleveren van nieuwe cases kunt u zich wenden tot Gerik ten Berge (gerik.berge@techport.nl of 06-52505974).

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief