Nieuws

Techport Hackathon van EKB Industriële Automatisering

Op woensdag 5 juli 2017 vond een Techport Hackathon plaats met een actueel vraagstuk van EKB Industriële Automatisering uit Beverwijk. Tijdens deze creatieve workshop op locatie bij SHIP IJmuiden, is door bijna 30 professionals gewerkt aan een innovatievraagstuk. Centraal stond de uitdaging inzicht te krijgen in de toekomstige klantvraag in de industriële automatisering. Door hier een antwoord op te vinden hoopt EKB (huidige) klanten in de toekomst beter te kunnen helpen, en zich te kunnen onderscheiden van haar concurrenten.


In een middag werd gebrainstormd hoe EKB, als systeemintegrator op het gebied van industriële automatisering, haar klanten in de toekomst op een andere manier kan gaan benaderen. Met digitale trends zoals industrie 4.0, Internet of Things en Big data in het achterhoofd zijn er diverse kansen met elkaar verkend.

 

In multidisciplinaire groepen, van zowel medewerkers van EKB als bedrijven uit de regio, is gewerkt aan vernieuwende oplossingen. Van de vele ideeën die zijn gegeneerd, presenteerden de zes groepen aan het eind van de middag hun beste oplossingsrichting.

 

De middag werd georganiseerd door Techport, in samenwerking met iTanks en Jules Dock Innovation.

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief