Nieuws

Opening van het Technolab in SHIP is eindelijk een feit!

Twee openingen in drie maanden, lijkt overdreven. Op 31 maart opende het Sluis- en Haven Informatiepunt haar deuren voor publiek en daarmee was ook het startsein van het Techport Technolab in SHIP gegeven. De officiële opening van het Technolab in SHIP vond plaats op 23 juni 2017.


Schoolbestuurders uitgenodigd

Omdat de opening van SHIP werd georganiseerd door provincie Noord-Holland, was er voor Techport niet veel ruimte om eigen uitnodigingen te versturen. Dan zou de groep genodigden veel te groot zijn geworden. Wel jammer dat daardoor geen enkele schoolbestuurder uit de IJmond en ook uit het verdere Noordzeekanaalgebied ons gloednieuwe Technolab kon beleven. Daarom was de geplande ondertekening van de intentieverklaring (door Gemeente Velsen, ROC Nova College en Tata Steel) in het Technolab in SHIP om te komen tot Techport Centre, dé gelegenheid om daaraan vooraf alsnog een echte opening van het Technolab te organiseren.

 

Actielijn kiezen

Tijdens de opening op 23 juni jl. kregen de genodigden toelichting op de actielijn KIEZEN die Techport biedt voor alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in de regio. We stonden ook stil bij de ervaring van inmiddels ruim 750 basisscholieren die de introductieworkshop tijdens de opstart van het nieuwe Technolab volgden. Daarnaast keken we naar nieuwe workshops die we samen met het basisonderwijs ontwikkelen. Co-creatie blijkt een doeltreffende manier om regionale invulling van het landelijke Techniekpact vorm te geven.

 

Van 2 op de 10 naar 4 op de 10

Net als de drie partijen die de intentieverklaring ondertekenden, wil ook het Technolab in SHIP zich laten zien door gezamenlijk (PO, VO en bedrijfsleven) vooruit te kijken en te willen bijdragen aan een stijging van 2 naar 4 op de 10 leerlingen die kiezen voor techniek. Dat doen we onder andere door het aanbod van leuke technische workshops. Maar er is meer.

 

Workshops – Gastcolleges - Voorlichting

In het Technolab in SHIP maken basisscholieren van groep 3 t/m groep 8 kennis met de zeven werelden van Techniek. Techport geeft het voortgezet onderwijs gastcolleges in het Technolab aan groep 7 en 8. Ook komen bedrijven uit de regio naar het Technolab toe als bedrijfsbezoek door kinderen jonger dan 12 jaar daar niet mogelijk is.

 

Lesmodules

Door samenwerking met PO, VO en bedrijfsleven uit de regio kunnen we vanaf september 2017 in het Technolab vijf nieuwe lesmodules bieden waarin de zeven werelden van Techniek centraal staan. Omdat het Technolab in het SHIP is gevestigd, hebben de modules uiteraard een link met de thema’s die je vindt in het SHIP. Binnenkort meer informatie over de nieuwe lesmodules op www.techport.nl/kiezen/technolab.

 

BSO programma in de zomervakantie

Speciaal voor de buitenschoolse opvang is het Technolab in de eerste en laatste week van de zomervakantie (wk 30 en 35) geopend op de maandag, dinsdag en donderdag. Kijk voor meer informatie op www.techport.nl/kiezen/technolab.

 

Schooljaar 2017-2018

Introductieworkshop gemist? Maak ook in het nieuwe schooljaar kennis met de zeven werelden van techniek. Vanaf 4 september zijn wij weer open met nieuwe workshops over het sluis- en havengebied. Reserveren kan nu al! Wij kunnen de leerlingen in het Technolab op de volgende tijden ontvangen: in de ochtend van 9.30 tot 11.30 of van 10.00 tot 12.00 uur. In de middag kunnen wij starten om 13.00 of 13.30 uur tot 15.00 of 15.30 uur. Op woensdag is het Technolab gesloten.

 

Technolab: je mag bijna overal aanzitten

Onze ervaring is dat kinderen die het Technolab bezoeken, gewoon enthousiast beginnen met iets dat ze nog niet kennen. Bij de genodigden was er tijdens de opening soms wat aarzeling om dingen uit te proberen. In het Haarlems Dagblad stond de volgende dag hierover het volgende citaat: “Als een dame haar praatje afsluit met: en dan mogen jullie nu overal aanzitten’ kent de middag toch nog een hilarisch moment. Ze corrigeert zichzelf snel: ‘nou ja, niet aan de mensen hè.”

 

Meer informatie en reservering:

Danielle van der Mark, Coördinator Technolab, Techport Campus

E: danielle.vandermark@techport.nl

M: 0622283380

Noordersluisweg 1

1975 AM IJmuiden

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief