Nieuws

Innovatiefonds voor MKB

De gemeente Velsen wil MKB-bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie ondersteunen met een innovatiefonds. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een raadsvoorstel opgesteld.


De gemeente Velsen wil MKB-bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie ondersteunen met een innovatiefonds. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een raadsvoorstel opgesteld.

‘De innovatiekracht van het MKB is bepalend voor het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie en de creatie van banen in sectoren van de toekomst’, schrijft het college. ‘De gemeente Velsen wil ondernemers ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn.’

Het stimuleren van innovaties vormt een belangrijk onderdeel van het economisch programma en de Visie op Velsen. Daarom is een bedrag van € 2.000.000,- opgenomen voor het zogenaamde Innovatiefonds Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Dit fonds wil MKB-bedrijven afkomstig uit of gelieerd aan de maak-en onderhoudsindustrie ondersteunen met subsidies voor investeringen gericht op het verder digitaliseren, automatiseren, verduurzamen of schoner maken van hun bedrijfstak.

Bron: RTV Seaport

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief