Nieuws

Innovatiefonds voor MKB

De gemeente Velsen wil MKB-bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie ondersteunen met een innovatiefonds. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een raadsvoorstel opgesteld.


De gemeente Velsen wil MKB-bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie ondersteunen met een innovatiefonds. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een raadsvoorstel opgesteld.

‘De innovatiekracht van het MKB is bepalend voor het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie en de creatie van banen in sectoren van de toekomst’, schrijft het college. ‘De gemeente Velsen wil ondernemers ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn.’

Het stimuleren van innovaties vormt een belangrijk onderdeel van het economisch programma en de Visie op Velsen. Daarom is een bedrag van € 2.000.000,- opgenomen voor het zogenaamde Innovatiefonds Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Dit fonds wil MKB-bedrijven afkomstig uit of gelieerd aan de maak-en onderhoudsindustrie ondersteunen met subsidies voor investeringen gericht op het verder digitaliseren, automatiseren, verduurzamen of schoner maken van hun bedrijfstak.

Bron: RTV Seaport

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief