Nieuws

Hannover Messe 23 – 27 april 2018

In 2017 was er voor de eerste keer een Holland IT & Smart Industry House op de Hannover Messe 2017. Dit was een groot succes en mogelijk gemaakt door samenwerking tussen IT, HTSM, Smart Industry, Team ICT, ECP, RVO, FME en het ministerie van Economische Zaken. Ook in 2018 zullen we weer op de Hannover Messe aanwezig zijn. Wens je deel te nemen aan het Holland High Tech, IT & Smart Industry paviljoen op de Hannover Messe 2018 of wens je vanuit Techport een gezamenlijk bezoek te brengen (inclusief programma op maat) meld je dan zo spoedig mogelijk bij Gerik ten Berge , projectleider Techport (gerik.berge@techport.nl)


Het grootste hightech event in Duitsland!
Op het gebied van techniek is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: de Hannover Messe. In 2017 trok deze beurs 225.000 bezoekers. Dit is hét evenement voor de technologische industrie en daaraan gekoppelde IT en Smart product – en dienstverlening, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk omlijstend programma. Industrial Automation, Energy, Research & Technology, Industrial Supply en Digital Factory zijn de toptrends op deze Hannover Messe. Het evenement heeft een ongekende internationale uitstraling, niet alleen bij het bedrijfsleven in Duitsland, maar ook bij journalisten, politici en opinieleiders uit andere landen.

Nederland presenteert zich succesvol al jaren onder de propositie van Holland High Tech vlag:
“Je moet in Nederland zijn voor oplossingen voor internationale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat.”

 

 What’s in it for me? Waarom moet ik deelnemen? Wat brengt het mij naast deelname aan het paviljoen?

Het doel is Nederland positioneren, direct businesscontacten leggen en leads ophalen en netwerk (nationaal en internationaal)vergroten. Dit doen we door middel van een uitgebreid inhoudelijk programma met dagprogrammering per paviljoen, netwerkactiviteiten en matchmaking.

Ons Holland High Tech, IT & Smart Industry paviljoen biedt ruimte voor deelnemers om zich te presenteren, en daarnaast een collectieve ruimte met bargedeelte en catering, waar we onze gasten ontvangen. Vanuit een paviljoen met een open representatieve uitstraling organiseren wij gezamenlijk diverse activiteiten. Het Holland High Tech, IT & Smart Industry paviljoen zal nauw samenwerken met andere Nederlandse collectieve paviljoens:

 • Holland High Tech House in Hal 2 – Collectief van organisaties die zich bezig houden met research, development en high tech innovatie
 • Holland Industrial Supply Paviljoen in Hal 4 – Groot collectief van de toeleverindustrie

 Terugblik op 2017: een zeer geslaagde eerste exercitie

Voor de eerste keer was er een Holland IT & Smart Industry House op de Hannover Messe 2017. Dit was een groot succes en mogelijk gemaakt door samenwerking tussen IT, HTSM, Smart Industry, HTSM, Team ICT, ECP, RVO, FME en het ministerie van Economische Zaken.

Groeikansen en investeringsmogelijkheden voor Nederlandse ICT-oplossingen in de Duitse Industrie zijn in kaart gebracht door een rapport – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – ‘Export opportunities for the Dutch ICT sector to Germany’. Hieruit blijkt dat er investeringskansen liggen voor Nederlandse ICT-oplossingen, producten en diensten op het gebied van:

 • Big Data
 • Cybersecurity
 • Software Robotics

In specifieke toepassingsgebieden Agro & Food, Smart Maintenance, Medische Technologie, Automotive en Robotica.

 

Vooruitblik op 2018: continueren en focus


Voor de 2018 editie van de Hannover Messe presenteren bedrijven, organisaties en kennisinstellingen vanuit de IT, High Tech en Smart Industry sector zich door middel van het Holland High Tech, IT & Smart Industry paviljoen voor de tweede maal op de Vakbeurs Digital Factory, die in de hallen 6,7 en 8 wordt gehouden op het Hannover Messe terrein.

Als collectief laten we zien dat men in Nederland moet zijn voor technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd spelen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat. Smart Industry en ICT in Nederland zijn belangrijke cross-sectorale thema’s voor ondernemers in de hightech industrie wereldwijd.

De Digital Factory is de locatie op de Hannover Messe voor digitale processen in relatie tot industrie 4.0. De onderwerpen die tijdens de Digital Factory op de Hannover Messe aan bod komen zijn onder andere:

 • Virtual Product Development (CAx)
 • Big Data
 • Software Robotics
 • Blockchain
 • IT Security
 • Process Integration
 • Product Lifecycle Management (PLM)
 • Visualization
 • Manufacturing Execution Systems MES (Production Control)
 • Virtual Commissioning, Offline Programming and Set-UP
 • Rapid Prototyping and Rapid Manufacturing
 • Technical Sales and Service
 • Supply Chain Management
 • Enterprise Resource Planning (Production Planning)

Partnerland 2018: Mexico
Mexico is in april 2018 het partnerland van de Hannover Messe. Als Holland High Tech organisatie streven wij ernaar om met een aantal deelnemende bedrijven uit Mexico een gezamenlijke activiteit te organiseren.

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief