Nieuws

Groei aantal beschikbare leerbanen

Sinds 2013 zijn het aantal beschikbare leerbanen voorzichtig gestegen, er zijn nu 28% meer instromende technische bbl-studenten op mbo-niveau in de Techport-regio.


De groei zit in het totaalaantal leerbanen Elektro- en Installatietechniek, Bouw, Procestechniek, Werktuigbouw, Binnenvaart en Logistiek. Bol-studenten lopen stage bij bedrijven maar bbl-studenten kunnen deze mbo-leerweg alleen volgen als er voldoende leerbanen door bedrijven beschikbaar gesteld worden. Voor procestechniek zijn er veel meer aanmeldingen dan dat er leerbanen door bedrijven in de regio beschikbaar gesteld worden. Tijdens de Speeddate Techport bbl bijeenkomsten waren er enkele bedrijven die hun pitch uitbrachten, tijdens Open Dagen van ROC Nova College werden ook matches gemaakt tussen aspirant-student en bedrijf voor de bbl-leerweg. Resultaat in 2017 is een stijgende lijn in aantal beschikbare bbl-leerbanen en een groei van het aantal studenten die die leerweg ook in de praktijk op mbo-niveau kunnen volgen. Meer weten? Zie ook het overzicht van opleidingen.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief