Nieuws

4e Innovation Tribe Techport

Op donderdag 25 januari zal de 4e Innovation Tribe Techport plaats vinden.


Wederom zullen twee innovatievraagstukken behandeld worden, waaronder een vraagstuk van VanDerEng Labels over de ontwikkeling van composteerbare zaadhulzen voor de tuinbouw. De tweede case zal spoedig bekend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de locatie. Noteert u de bijeenkomst alvast in uw agenda?
Voor vragen (of voor het aanleveren van nieuwe cases) kunt u zich wenden tot Gerik ten Berge (gerik.berge@techport.nl – 06-52505974).

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief