Nieuws

4e Innovation Tribe Techport

Op donderdag 25 januari zal de 4e Innovation Tribe Techport plaats vinden.


Wederom zullen twee innovatievraagstukken behandeld worden, waaronder een vraagstuk van VanDerEng Labels over de ontwikkeling van composteerbare zaadhulzen voor de tuinbouw. De tweede case zal spoedig bekend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de locatie. Noteert u de bijeenkomst alvast in uw agenda?
Voor vragen (of voor het aanleveren van nieuwe cases) kunt u zich wenden tot Gerik ten Berge (gerik.berge@techport.nl – 06-52505974).

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief